Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право

Категория на документа: Документи по Право

Категория на документа: Документи по Право

Категория на документа: Документи по Право

Категория на документа: Документи по Право
Лекция 10 Особени случаи на служебно правоотношение Теми І. Служебно правоотношение със срок за изпитване ІІ.Служебно правоотношение по заместване ІІІ.Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност ІV.Служебно правоотношение при непълно работно време V. Преместване поради служебна необходимост VІ. Краткосрочно заместване VІІ. Преминаване в друга администрация VІІІ.Временно преместване в друга администрация ІХ.Изпълняване на длъжност в институция на ЕС Х.Запазване на правоотношението

Яндекс.Метрика
92 92 100 100