Видове сделки


Категория на документа: Право


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"НЕОФИТ РИЛСКИ"
гр.Благоевград

________________________________________________________________________________________________________
Правно-исторически факултет
Специалност Право

КУРСОВА РАБОТА

по Обща теория на гражданското право
на тема:
ВИДОВЕ СДЕЛКИ

Изготвил: Димитър Василев Генов, Фак. № 11100131079
Специалност: Право, 2-ри курс
Форма на обучение: Редовна
Проверил: гл. ас. Асен Воденичаров
Благоевград, 2012 г.
Съдържание :

I. Увод.

II. Изложение.

1.Едностранни, двустранни,многостранни и съвместни сделки.

2. Решения.

3. Сделки, предоставящи и непредоставящи имотна облага.

4. Транслативни и нетранслативни сделки.

5. Възмездни и безвъзмездни сделки.

6. Каузални и абстрактни сделки.

7. Сделки между живи и с оглед на смърт.

8. Консенсуални и реални сделки.

9. Формални и неформални сделки.

10. Сделки на управление и сделки на разпореждане.

11. Главни и зависими ( акцесорни) сделки.

12. Основни и допълнителни сделки.

13. Комутативни и алеаторни сделки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.