Устройсто и съдебна система в Източна Румелия


Категория на документа: Право


46. Устройство и съдебна система на Източна Румелия
* Органически устав на Източна Румелия
- За разлика от Княжество България, приемането на Органически устав в Източна Румелия не става така бързо. Разискванията в Международната европейска комисия по изработването му продължават около половин година. Първоначално заседава в Цариград, след което се премества в Пловдив. Представителите на Англия и Австро-Унгария защитават правата на султана, а представителите на Русия се стремят да запазят българския характер на областта и да разширят нейното самоуправление;
- приет на 14 април 1879 г. (2 дни преди приемането на ТК). Съдържанието му е разделено на 15 глави:
> Публично право на областта;
> Право на гражданите;
> За Главния управител;
> За централното управление на областта;
> За Областното събрание;
> За подразделенията на областта и управляването им;
> Финанси;
> Земеделие, търговия и общи строежи;
> За съдебните власти;
> Верослужение;
> Народно просвещение;
> Местна милиция;
> Жандармерия;
> Устройство на поземлената собственост;
> Законни условия за публичните чиновници.

* Областно събрание - колективен представителен орган.
- състои се от 56 народни представители и се конституира от три категории депутати:
> по право - 10 души (мюфтията на областта, петима християнски духовници, главният равин, председателят на Върховния съд, председателят на Върховния съд за административни разпри и главният контрольор на финансите);
> назначени от главния управител - 10 души (те се избират от съсловието на най-видните земевладелци, търговци и стриалци; измежду чиновниците и съдиите, а третата част - от гражданите със свободни професии, които имат диплома за доктор или лисансие от някой университет);
> избирани от населението (чрез пряко тайно гласуване).

- Активно избирателно право:
* имат жителите на областта над 21-годишна възраст, отговарящи на имуществен ценз (не се изисква за духовници, професори, учители и съдии).
* Военизирани лица - полицаи и военнослужещи - нямат избирателно право;
* осъдените за криминални престъпления, за кражба, грабеж или измама, намиращите се под съдебно запрещение, фалирали търговци и лица на чуждестранна служба нямат избирателни права.

- Пасивно избирателно право:
* имат всички избиратели над 25 години.
* не могат да бъдат избирани за депутати окръжните и околийските административни чиновници, които се назначават от правителството, както и военизираните лица.

- мандатът на народните представители е 4 години.
* на две години се заменят половината от тях;
* първите избори за народни представители - сеп. 1879 г. (за народни представители се избират 31 българи, 3 гърци и 2 турци).

* Правомощията на Областното събрание са:
> изработва и приема правилник за вътрешния ред;
> избира ръководни органи;
> дава отговор на тронното слово;
> обсъжда и приема областния бюджет;
> обсъжда и приема законите на областта.

- дейността му е на сесии по два месеца годишно.;
- откриването и закриването на сесията се извършва от главния управител;
- разпускането става от султана, ако има предложение на главния управител;
- ръководи се от представител, 2 подпредставители и 2 секретари;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Устройсто и съдебна система в Източна Румелия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.