Учение за конституцията и конституционното развитие на Република България


Категория на документа: Право


Подготовката и провеждането на изборите се извършва при следните изисквания:
-вярно да се отразява волята на избирателите
-волята на избирателите да намира израз в решенията на съответния представителен орган
-волята да се осъществява на основата на принципите и нормите на избирателното право
Субекти заемащи участие в подготовката:
-граждани които имат качеството на избиратели
-различни общински органи, политически партии и коалиции, както и обществени органи
-ДО и техни представители, както и други лица
Етапи на подготовката и произвеждането на избори
1-ви етап
Насрочване на съответните избори,начален момент в подготовката на изборите, например съгласно чл.98, т.1 от КРБ президентът на РБ насрочва избори за НС и органи на местно самоуправление и определя дата за провеждане на национален референдум.Това се прави с указ,който не подлежи на преподписване от съответното министерство.
2-ри етап
Образуване на избирателни райони.Избирателните райони са териториални временни образуванияи се формират въз основа на жителите.
Има два вида избирателни райони:едномандатни,които се формират при избирането на еднолични изборни държавни органи, като кмет и президент.; многомандатни-до формирането им се стига при избора на колегиални държавни органи.
Изборните райни имат организационно техническо предназначение, тъй като имат за цел улесняване на подготовката и провеждането на изборите.Изборните райони се образуват не по-рано от 50 дни преди изборите.
3-ти етап
Изграждане на избирателните секции
Временни териториални образувания с изключение на секциите изграждани в различини социални заведения.
Избирателните секции се образуват на териториален принцип в срок от законодателя, те включват определен брой жители;образуват се от кмета на общината
4-ти етап
Съставяне на избирателни списъци.Вписването в избирателните списъци е юридическа санкция за гласуване и злоупотреба с изборни права.
В Б-я има задължително вписване на гражданите в списъка.

5-ти етап
Изграждане на изборни комиси, те представляват организационно правна структура .
Видове избирателни комисии
-ЦИК-
Съставена от 25 души, назначава се с указ на президента , след взето от парламента решение.
Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ЦИК.
По начало председателя и секретаря на комисията са от различни политически партии.Членовете на ЦИК трябва да са със висше образование, по начало юристи.
Решенията на ЦИК могат да бъдат обжалвани пред ВНС.
-РИК-
Състава им се образува с решение на ЦИК.Решенията взети от РИК могат да се обжалват пред ЦИК.
-ОИК-
Образуват се при избори за кметове и общински съветници.Имат определен състав и се назначавт с решение на ЦИК.
6-ти етап
Издигане на кандидатура
7-ми етап
Предизборна кампания
8-ми етап
Гласуване
9-ти етап
Определяне на изборните резултати

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учение за конституцията и конституционното развитие на Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.