Тълкуване на правото


Категория на документа: Право


В рамките на международното право се наблюдава тенденция на възникване и развитие на интеграционни правни системи. Неговите източници биват първични и производни. Първичните източници са международните договори, сключени от държавите - членки.

Предимство на международното право над вътрешното - предимството може да бъде пряко, когато националната правна система оставя международните договори над вътрешното право, включително над конституцията. Косвено предимство, когато международните договори се поставят в зависимост от конституцията, т.е. само международните договори, които съответстват на конституцията могат да бъдат подписвани и ратифицирани, следователно се поражда въпросът за контрол, конституционосъобразност. По този начин чрез въвеждане на международните договори като част от вътрешното право възниква нов ранк нормативни актове - международните договори стоят между конституцията и законите.

Тема12. Система на правото. Правен отрасъл и правен институт

Под система на правото разбираме съвкупността от правни норми и тяхното отнасяне в правните отрасли и институти. Налице е единство на системата. От друга страна обаче налице е разделеност на системата на правото, тъй като правните норми са обособени в отрасли и институти на правото. Понятието за система на правото не е идентично с понятията правна система и система на законодателството. Правната система е съвкупност от правни норми, държавни институции и механизми за регулиране на правото, които се обособяват на местен и регионален принцип.

С-ма на законодателството - йерархичната подразделеност на нормативните актове.

Правен отрасъл - система от правни норми, които регулират определен род обществени отношения при прилагането на единен метод на правно регулиране.

Правен институт - система от правни норми, които регулират определен вид обществени отношения при прилагането на единен метод на правно регулиране.
Разделеността на правото на отрасли и институти произтича от родовото и видовото разнообразие на обществени отношения, които правото регулира.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тълкуване на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.