Трудово право


Категория на документа: Право


ОПО – осигурително правоотношение;

ТОПО – труд.и осиг.правоотношение;

ПП- правни последици КТД – колект.труд.договор;

РД – работодател Р/С - работници и служители;

КТС – колективен трудов спор ИТС – индивид.тр.спор;

ПГО – платен годишен отпуск РВ – работно време

ТВ – труд.възнаграждение ИО – имущ.отговорност;

И други в контекста на разглежданата тема !

PAGE 160Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.