Трудово право


Категория на документа: Право


ТРУДОВО ПРАВО

1

Предмет и система на ТП –

като правен отрасъл и като наука. Функции на ТП

Предмет на ТП – ТП е нов правен отрасъл. До началото на 19в. е част от
ГП и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези
отношения, които възникват при отдаване на работната сила. Римското
право е познавало 2 вида договора за наем: на вещи и на труд.
Следователно обществените отношения (ОО), които са били използвани от
правото са ползвали тези 2 вида договори. С развитието на индустриалните
форми на производството уредбата на ГП не може да обслужи ОО, свързани с
отдаването на работната сила и се привнасят нови елементи. Така се
получава една обособена уредба. Спецификата е в носителя на работната
сила – ЧОВЕКЪТ. Това налага и уредбата на работното време и почивките.
Възнаграждението е съобразено с човешката личност – цял институт;
безопасни и здравословни условия на труда.

В периода между 2-те световни войни се вижда, че е необходима
самостоятелна правна уредба, която се отделя от ГП. Но то остава своите
следи – ТП използва понятията “субективно право”, “договор”,
“недействителност” и т.н. Кой е специфичният предмет на правно
регулиране? – Онези ОО, които се поддават на трайно регулиране.

Центърът, около който те се създават и възникват, това е ТРУДЪТ. Затова
и тези отношения се наричат трудови отношения (ТО). Трудът е
целесъобразна човешка дейност, при която човек, използвайки своята
физическа и психическа енергия, създава блага, които имат потребителска
стойност. Трудовата дейност може да бъде само човешка.

В хода на трудовата дейност хората влизат в отношения помежду си. ТО
подлежат на правно регулиране и те са в основата на ТО, предмет на КТ –
чл. 1(1).

1. Същински ТО – създават се от контакта на хората и машините. Те се
свързват с начина, по който носителят на работната сила се свързва с
този, който има нужда от използване на работна сила. Условията, при
които се отдава работна сила (почивка, освобождаване от работа – болест,
майчинство, заплащане, начинът, по който може да се защити носителя на
работната сила) това са ТО според чл. 1(1) на КТ.

2. Отношения, непосредствено свързани с трудовите. Те не са трудови, но
влизат в правното регулиране. Те са такива, които непосредствено
предхождат или следват ТО. Те са пряка последица от тях. Такива са:

Отношения, свързани с професионалното сдружаване;

Отношения, свързани с тристранното сътрудничество – чл. 3 до чл. 3е КТ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.