Трудово право


Категория на документа: ПравоНормативна уредба:

1. Кодекс на труда (КТ) - посл. измен. От 07.08.2007г;
2. Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) – посл. Измен. От 27.10.2006г.;
3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – посл. Измен. 18.05.2007г;
4. Закон за гарантиране вземания на р./сл. При несъстоятелност на р-ля (ЗГВРСНР) – посл. Измен. 22.12.2006г.;
5. Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) – посл. Измен – 05.01.2007г.;
6. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск;
7. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
8. Наредба за трудоустрояване;
9. Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията (ОПВТРП)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.