Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма


Категория на документа: Право


> За съдебните власти;
> Верослужение;
> Народно просвещение;
> Местна милиция;
> Жандармерия;
> Устройство на поземлената собственост;
> Законни условия за публичните чиновници.

* Областно събрание - колективен представителен орган.
- състои се от 56 народни представители и се конституира от три категории депутати:
> по право - 10 души (мюфтията на областта, петима християнски духовници, главният равин, председателят на Върховния съд, председателят на Върховния съд за административни разпри и главният контрольор на финансите);
> назначени от главния управител - 10 души (те се избират от съсловието на най-видните земевладелци, търговци и стриалци; измежду чиновниците и съдиите, а третата част - от гражданите със свободни професии, които имат диплома за доктор или лисансие от някой университет);
> избирани от населението (чрез пряко тайно гласуване).

- Активно избирателно право:
* имат жителите на областта над 21-годишна възраст, отговарящи на имуществен ценз (не се изисква за духовници, професори, учители и съдии).
* Военизирани лица - полицаи и военнослужещи - нямат избирателно право;
* осъдените за криминални престъпления, за кражба, грабеж или измама, намиращите се под съдебно запрещение, фалирали търговци и лица на чуждестранна служба нямат избирателни права.

- Пасивно избирателно право:
* имат всички избиратели над 25 години.
* не могат да бъдат избирани за депутати окръжните и околийските административни чиновници, които се назначават от правителството, както и военизираните лица.

- мандатът на народните представители е 4 години.
* на две години се заменят половината от тях;
* първите избори за народни представители - сеп. 1879 г. (за народни представители се избират 31 българи, 3 гърци и 2 турци).

* Правомощията на Областното събрание са:
> изработва и приема правилник за вътрешния ред;
> избира ръководни органи;
> дава отговор на тронното слово;
> обсъжда и приема областния бюджет;
> обсъжда и приема законите на областта.

- дейността му е на сесии по два месеца годишно.;
- откриването и закриването на сесията се извършва от главния управител;
- разпускането става от султана, ако има предложение на главния управител;
- ръководи се от представител, 2 подпредставители и 2 секретари;

> постоянен комитет
- състои се от 10 народни представители и 3 заместници, избирани ежегодно;
- служи като Административен съвет на генерал-губернатора;
- приема публичноадминистративни правилници, които са със силата на закон между сесиите на ОС.

* главен управител (областен управител) - генерал-губернатора
> представителят на султана в Източна Румелия;
> назначава се от султана с одобрението на Великите сили за срок от 5 години;
> назначава съдиите и другите административни служители;
> под негово ръководство са областната полиция и войската;
> издава актове, които се обнародват под формата на заповеди, декрети;
> трябва да се съвещава с Постоянния комитет по всички въпроси извън кръга на обикновеното изпълнение на законите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.