Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма


Категория на документа: Право


* Нормата за представителност - 1 депутат на 20 000 души за ОНС и 2 депутати на 10 000 души за ВНС. С изменението на Конституцията през 1893г. - за ВНС се избират 2 депутати от 20 000, а за ОНС - 1 народен представител.

* Членове на Народното събрание

> депутатски мандат
- първоначално е 3 години, през 1893г. се увеличава на 5, а през 1911г. се установява на 4.
* Дейност на НС
> Свикване
- редовни и извънредни сесии - първоначално 1 редовна сесия - от 15 окт. до 15 дек., но с изменение на Конституцията от 1911г. редовните сесии стават 2 - от 15 окт. до 15 дек. И от 15 яну. до 15 март.
- съгласно Конституцията в двумесечен срок след провеждането на парламентарните избори държавният глава свиква избраните народни представители на първа сесия, под председателствана от най-възрастния депутат, който назначава двама временни секретари, НС избира постоянно бюро в състав: председател, двама подпредседатели, 12 секретари и 4 квестори;
> НС се конституира чрез полагане на клетва от страна на депутатите;
> сесиите на НС се откриват задължително с царско (тронно) слово;
> при откриване на всяка свсия парламентът избира постоянни и временни комисии: бюджетна, изпитателна (анкетна) и по една за всяко министерство;
> заседанията са публични;
> свобода на мненията в пленарната зала
> народните представители се ползват с имунитет. Конституцията им гарантира лична неприкосновенност;
> най-важното правомощие - обсъжда и приема законите на страната

* Дейност на ОНС
- носител на законодателна власт;
- обсъжда и гласува ежегодния бюджет на страната;
- сключва държавни заеми и решава въпроси свързани с увеличаването, намаляването или въвеждането на нови данъци;
- назначава изпълнителни комисии по управлението - могат да извършват проверки на дейността на правителството;
- има право да търси парламентарно-политическа отговорност от министрите;
- има право да търси конституционно-наказателна отговорност от министрите;
- има право да преглежда сметките на Върховната сметна палата и др.

* Дейност на ВНС
- като представителен орган е най-върховното учреждение в Княжество България;
- юридически стои над всички висши държавни учреждения;
- НЕ е постоянно дейставащ орган;
- свиква се от: княза, регентския съвет или правителството;
- правомощия:
> решава въпроси за отстъпване или размяна на държавна територия (чл. 1, 141, 142);
> взима решение може ли българският княз да е съуправител на друга държава (чл.7 и чл. 141);
> изменя и преглежда Конституцията (чл. 141 и чл. 169);
> избор нов монарх;
> избира регентски съвет;
> приема клетвата на членовете на регентския съвет или на княза при встъпването му на престола.
- при свикване избира ръководни органи - председател и бюро, изработва правилник за своята дейност и решава въпросите, за които е свикано;
- ВНС НЕ може да бъде разтурено от какъвто и да е орган;
- при действието на Търновската конституция ВНС се свиква пет пъти:
> Първо ВНС: свиква се на 17 април 1879г. в Търново - избира I-я бълг. княз - Ал. Батенберг;
> Второ ВНС: във връзка със суспендирането на Конституцията през пролетта на 1881г. - заседава само един ден на 1 юли 1881г. в Свищов.
> Трето ВНС: свиква се на 19 октомври 1886г. в Търново за избор на монарх - 25 юни 1887г. княз Фердинант;
> Четвърто ВНС: свиква се на 3 май 1893г. - бракът на княз Фердинант с княгиня Мария - Луиза;
> Пето ВНС: заседава от 9 юни до 9 юли 1911г. - въпроса за промяна на държавния строй от монархия в република (най-съществени промени в чл. 17 - създават се условия държавният глава да води тайна дипломация, неконтролирана и неотчитаща се пред никакъв държавен орган).

45. Организация на съдебната власт в Княжество България
* Седебната власт се организира като независима от изпълнителната и законодателната власт, които у нас според ТК не са разделени стриктно.
* Закон за устройството на съдилищата (ЗУС) - II ОНС го приема през 1880г. Според него правораздаването се осъществява от съдебни учреждения, които са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.