Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма


Категория на документа: Право


> сключва международни договори (чл. 17);
> приподписване на указите на княза (контрасигнатурата);
> издаване на наредби със силата на закон при наличие на вътрешна или външна опасност;
> обявява военно положение;
> извършване на разходи съобразно бюджета от предходната година, в случай че НС не може да сесвика на сесия;
> при смърт на монарха до свикването на ВНС поема управлението на страната, което става с прокламация..

* актове, издавани от МС:
> постановления;
> правилници;
> наредби.

4. Видове министерска отговорност
Всеки министър носи индивидуална отговорност за ръководството на неговото министерство и колективна отговорност за цялостната политическа и практическа дейност на кабинета.
* Отговорността на министрите пред държавния глава е:

> служебно-политическа - съчетава неотговорността на държавния глава и отговорността на всеки друг служител, които осъществяват публичната власт.

* Отговорност на министрите пред НС:
> парламентарно-политическа - състои се в това, че министрите са длъжни да дават лични обяснения в пленарната зала. Този вид отговорност се осъществява чрез питания и запитвания.
> конституционно-наказателна - определя се съгласно чл. 155 от ТК. Според него министрите са отговорни, ако извършили някое от следните престъпления:
- измяна на Отечеството или княза;
- нарушение на Конституцията;
- предателство;
- причиняване на вреда на държавата с цел лично облагодетелстване.

* Закон за наказанията за престъпления в чл. 155 от Конституцията
Измяната и предателството се санкционират и от общия наказателен закон, но за министрите се създава специален закон, предвиждащ по-тежки наказания - Закон за съденето на министрите
> Предложение за предаване на министър на съд - трябва да е писмено, като съдържа конкретните обвинения и да е разписано от 1/4 от народните представители;
> Предварително производство се извършва от "особена следствена комисия". Тя включва по 1 член на ВКС и подпредседателите на апелативните и окръжни съдилища;
> Държавният съд се състои от целия състав на ВКС, без съдията, който участва в следствената комисия и от още толкова съдии, които се избират чрез жребий от всички представители на апелативните и окръжните съдилища в страната

* Първият Държавен съд
- учреден през 1901 г. - предаване на съд на министри от кабинета на Тодор Иванчев - осъдени са Т. Иванчев, В. Радославов и Д. Тончев на 8 г. строг тъмничен затвор и лишаване от политически и глаждански права, но са амнистирани.

* Вторият Държавен съд
- учреден през 1913 г. - за министрите, управлявали 1903-1908 г. - закрит.

* Третият Държавен съд
- 1919 г. - Закон за съдене на министрите;
- през 1923 г. - министрите от кабинета на Васил Радославов (1913-1918) са осъдени.

* обикновена отговорност
- Тази, която министрите носят пред общите граждански съдилища в страната.Всеки министър, който извършва престъпление по Наказателния закон подлежи на наказание. Ако министърът е бивш - съди се като всеки друг гражданин, а ако е действащ - производството се извършва от член на ВКС (прокурор), обвинителният акт се изпраща в гражданското отделение на ВКС, който може да го препрати към наказателното.

43. Народно събрание. Видове народно събрание. Конституиране и правомощия.
* Според чл. 85 на ТК народното представителство на България е Народното събрание, което бива Обикновено (ОНС) и Велико (ВНС). Те се конституират по възможно най-демократичния начин - чрез всеобщо равно и пряко избирателно право и тайно гласоподаване.
> активно избирателно право имат всички български граждани навършили 21 г., които не са лишени от граждански и политически права.
> пасивно избирателно право имат всички български граждани навършили 30 г., които не са лишени от граждански и политически права и са грамотни.
> Избирателни закони: за да има едно лице активно избирателно право, то трябва да е жител на населеното място най-малко шест месеца преди изборите; военнослужещите нямат избирателно право; бълг. жени са лишени от избирателно право до 1937г. когато получават активно избирателно право при условие, че са омъжени, разведени или вдовици
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.