Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма


Категория на документа: Право


 42. Министерски съвет. Видове министерства. Правомощия на министерския съвет. Видове министерска отговорност.
1. Министерски съвет
Министерският съвет (МС) е колективен орган на изпълнителната власт, състоящ се от министър-председател и ресорни министри.
2. Видове министерства
Съгласно чл. 161 на ТК се създават общо 6 министерства:
> на външните работи и изповеданията;
> на вътрешните работи;
> на народното просвещение;
> на финансите;
> на правосъдието;
> военно министерство.

* на 5 юли 1879 г. с указ N 1 княз Ал. Батемберг назначава Първо българско правителство в състав:
- Тодор Бурмов - мин-председател; упр. Министерство на вътрешните работи и временно упр. Министерство на народното просвещение;
- Марко Балабанов - упр. Министерство на външните работи и вероизповеданията;
- Григор Начович - упр. Министерство на финансите;
- Димитър Греков - упр. Министерство на правосъдието;
- ген-майор Паренсов - упр. Военното министерство.

* на 11 фев 1882 г. - Държавният съвет създава Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията. На 15 яну 1885 г. по решение на НС и с княжески указ N 8 то се закрива

* през 1892 г. - VI ОНС приема Закон за именение на конституцията, според който:

- 2/3 от депутатите на ОНС могат да решават въпроса за създаването на нови министерства;
- Създават се Министерство на търговията и земеделието и Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията.
- през 1893 г. IV ВНС потвърждава създаването на тези две министерства.

* V ВНС:
- отхвърля създаването на девето министерство и на длъжностите "Министър без портфейл и "Държавен подсекретар";
- взема решение министерствата създдени през 1893г. да се преобразуват в:
> Министерство на търговията, промишлеността и труда;
> Министерство на земеделието и държавните имоти;
> Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството;
> Министерство на железниците, пощите и телеграфите;
> Министерство на вътрешните работи и народното здраве;
> Министерство на войната.

- така до 1934 г. министерствата са 10 на брой.

* чл. 148 и 160 - Министерският съвет и министерствата са "върховни правителствени уредби" под върховния надзор и ръководство на княза;
* чл. 164 - министрите полагат клетва за вярност към монарха и конституцията.

* Стремежът на княз Батенберг да доминира в изпълнителната власт води до някои прецеденти:

- от 17 апр до 1 юли 1881 г. правителството се оглавява от руски гражданин - ген. Казимир Ернрот;
- от 1 юли 1881 г. до 23 юни 1882 г. държавата няма премиер, МС функционира без мин-председател;
- от 23 юни 1882 г. до 7 сеп 1883 г. правителството отново се оглавява от руснак - ген. Леонид Соболев.
Търновската конституция не регламентира организационната структура и дейността на МС; не урежда и организацията на министерствата. Структурата им е нормирана с княжески указ 23 от 17 юли 1897 г. - във всяко министерство се назначава главен секретар и се създават едно или повече отделения с началници и подначалници.
* Първият правилник за отделно министерство - 31 дек 1897 г. - за Министерство на външните работи и изповеданията.
3. Правомощия на МС
> право на законодателна инициатива - мин.-председателят или ресорният министър внася с княжески указ законопроекти в НС;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.