Събирателно дружество


Категория на документа: ПравоЗадълженията на съдружниците също се разграничават на имуществени и неимуществени.

Основсно имуществено задължение е съдружникът да направи вноската,предвидена в дружествения договор.

Основно неимуществено задължение на съдружниците в СД е за лично участие в дейността и управлението на дружеството.

Външните правоотношения на СД са 3 групи:

* Във връзка с представителството на СД

* Във връзка с отговорността на съдружниците за задълженията на СД

* Правоотношенията между СД и лични кредитори на съдружник

По правило всеки съдружник може да представлява СД.Съдружникът,който представлява СД трябва да се впише в ТР.

Отговорността на съдружниците за задълженията на СД има гаранционен характер и е най-специфичната особеност на СД.

Отговорността на съдружниците за задълженията на СД е :

* Неограничена ,защото те отговарят с цялото си секствестируемо имущество,а не до размера на вноските си в СД

* Солидарна ,тъй като всеки съдружник отговаря пред кредиторите на СД за изпълнението на цялото задължение

* Лична, защото всеки съдружник отговаря лично пред кредиторите на СД

* непряка , тъй като искут на дружествения кредитор се предявява срещу дружеството

* действаща назад във времето.

Участието в СД не включва прехвърляне на членството.Членство в СД може да възникне чрез участие в учредяването и встъпване като негов съдружник.

СД може да се прекрати по 2 начина:

* с правоприемство-чрез преобразуване на СД (най-често в ООД) или чрез реогранизиране

* с ликвидация-основания за прекратяване с ликвидация са:

-случаи ,предвидени в дружествения договор

-решение на съдружниците

-прекратяване на членство на съдружник (По принцип прекратяване на членство на единия съдружник води до прекратяване на СД)

-съдебно решение в предвидени от закона случаи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Събирателно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.