Структура на съдебната власт в Република България


Категория на документа: Право
КУРСОВА ЗАДАЧА

На тема

Структура на съдебната власт в Република България

Изготвил:

Съдържание

Увод............................................................................................................3

Модели на организация на съдебната система..................................3

Висш съдебен съвет.............................................................................5

Инспекторат към Висшият съдебен съвет...........................................6

Структура на съдебната власт.............................................................7

Съдебни заседатели.............................................................................8

Районен съд..........................................................................................9

Окръжен съд........................................................................................9

Административен съд..........................................................................9

Военен съд...............................................................................................10

Специализиран наказателен съд..........................................................10

Апелативен съд.....................................................................................10

Апелативен специализиран наказателен съд....................................10

Върховен касационен съд......................................................................11

Върховнен административен съд.......................................................11
Тълкувателни решения и тълкувателни постановления........................................................................................12
Прокуратура.....................................................................................13

Следствени органи..............................................................................13

Взаимодействие между съдебна и изпълнителна власт....................15

Използвана литература.....................................................................16

Утвърждаването на демократичната съдебна власт се поставя с Конституцията на Република България, която е приета през 1991 година от VII Велико народно събрание. Тази конституция прогласява пряко началото на разделението на властите. Член 8 от Конституцията на Република България гласи следното: "Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна". Това разделение на властите представлява политическа гаранция за утвърждаването на демократичната правова държава. Този принцип се проявява в организационно-правното разпределение на най-важните функции на държавата върху специалните органи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура на съдебната власт в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.