Семейно право


Категория на документа: Право
28.Семейно право

Води началото си от гражданското право и използва неговия метод на правно регулиране на равнопоставеност . Осн източници : семеен кодекс,конституция ,някои ?си за уредени в закона за децата и семейството . правни норми,които регулират т.н. семейно-брачни отн и свързаните с тях произход,робство ,осиновяване . семейно-брачни отношения : м/у съпрузи,м/у родители и деца , м/у осиновители и осиновени . правопораждащ факт: сключване на брак . ново : съпружеско съжителство . брак - съюз. Изисквания за встъпване в брак:
1. Лица от разл пол
2.наличие на брачна дееспособност /на 18 г,по изкл на 16 г,разрешение на председателя на районния съд
3. Забранено е многоженство
4. Ако не е 1ви тр да се докаже как е прекратен първия
5. Здравословно състояние,което не застрашава другия
6. За валиден брак - тр да бъде сключен пред длъжностно лице - кмета или ..лице,валиден е само гражданския брак ,ако има църковен - тр да се извърши след гражданския
ОТНОШЕНИЯ М/У СЪПРУЗИТЕ:
лични и имуществени
- лични : уважение 1 към др , общо фамилно име ,
- имуществени : 3 режима:
1) на предбрачния дог -> как ще се подели имуществото .....
2) семейна общност -> вс онова което съпрузите имат преди брака си остава тяхно ,вс онова придобито по време на брака наследство дарение-си остава тяхно, общо имущество- влиза в семейна общост,бездялна докато съществува брака , ако се наруши сем-брачното отн,вс почва да претендира за по-голям дял от семейната общност
3) режим на разделност -> вс се дели

ОТНОШЕНИЯ М/У РОДИТЕЛИ И ДЕЦА:
осн задължения : да отглеждат,възпитават, фин издръжка докато учат!!!!!
децата да издържат родителите ...

ОТНОШЕНИЯ М/У ОСИНОВИТЕЛИ И ОСИНОВЕН:
Може да осиновява ако има 15 години разлика , ако са 2ма родители : може само 1ния да осинови или и 2мата; не може се осиновяват роднини по права линия . родства..... .
прекратяване на брак: смърт , ако бъде обявен за недействителен , развод: с произнасяне на вина,без произнасяне на вина, по взаимно съгласие

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО, НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН, ЗАВЕЩАНИЕ:
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО -> ИМПЕРАТИВЕН МЕТОД .
1, да има наследодател : наследството се открива в деня и часа и мястото ,където е открито . Наследството -> съвкупност от права,задължения,движими и недвижими вещи. Наследниците -> дали да приемат наследството : пасиви > активи => отказ
Наследодателя може да остви 2 гр наследници : по закон и завещание:/

По закон : най - близките роднини -> по права линия
няколко кръга : 1ви НИЗХОДЯЩИ и техните деца: деца ,после внуци
ВЪЗХОДЯЩИ : родители ,баби , дядовци
Преживелия съпруг наследява заедно със дете . супруга 3/4 дете- 1/2
Братя и сестри ,след това братовчеди
ЗАВЕЩАНИЕ: нотариално или обикновено писмено:
има определена разпологаема част,няма право да накърнява запазената за наследниците част .. завет: вещ на определено лице .. може да е 3то лице .

може да е наследник -> негодно ,да се извади от кръга на наследниците,обявява се с държавен вестник
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Семейно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.