Развитие на социалното дело през 19-ти век


Категория на документа: Право


Tema2 бурен ръст на производителните сили, дължащи се с големи постижения на науката и техниката; капитализмът на свободната конкуренция прерастнал в монополистически капитализъм . Нови перспективи пред човечеството поставил техническият прогрес през 70-90-те години на ХІХ век, като най-важен показател е производството на стомана, което от 520 хил. тона през 1870 г. достига до 28, 3 млн. тона. Стоманата изтласкала всички други материали при производството на машини, релси, кораби Използването на електричеството наложило да се търсят начини за неговото пренасяне на далечни разстояния. Това станало възможно с откриването на генератора за трифазен ток Това довело до нови отрасли на техниката (електрохимия, електрометалургия), както и до появата на първите трамваи, електрозаварката и пр. Бил създаден и друг важен източник на енергия - двигателят с вътрешно горене, който довел до преврат в транспорта, селскостопанската техника и други отрасли на икономиката. Нараснало икономическото значение на нефта Нарастването на индустриалното производство било свързано и с развитието на транспорта - главно железопътния. От голямо значение бил и техническият прогрес в областта на средствата за съобщения. монополите - тяхната поява се обяснява с това, че производственият процес се усложнява значително, особено в отрасли като тежката индустрия; за да отговорят на изискванията на конкурентната борба капиталистите се нуждаят от големи капиталовложения. Най-простият начин е концетрирането на производството и капиталите в ръцете на неколцина капиталисти, процес, който е съпроводен с поглъщането на редица малки предприятия или пък се подчинявят. Формите на монополистичните обединения са различни - картели, синдикати, тръстове и концерни. Социалното дело в Европа от началото на 70те год на 19век Австрия-създават се соц. служби.събират се средства от задължителните вноски от имащите;събиране от домовете от спец.упълномощени лица.Средствата се разпределят на бедни/болни/безработни.Създаване на приюти- за лица с нелечими болести. -декрет-болнични заведения се задължават да създават фондове за бедните -безнадеждно болни...Създават се домове за сираци-Бедните ученици се освобождават от училищна такса. Създават се трудови домове, забранява се просията. Прусия-Помощ могат да получават само хора с разрешено пребиваване. -закон за обществено полезен трудДържавата осъществява надзор и контрол но не участва пряко в грижата за бедните. Създава се закон за закрила на детето. Закон за деца под 9г. и 16г. под 10ч. Работен ден. -задължителна соц. осигуровка на миньорите. При болест се осигуряват лекарства и санаториуми.Германия-реформите на Бисмарк-целят работниците да се откъснат от социализма. Прави 1вия модел за соц. осигуреност, осигуряване при болест, закон задължително осигуряване (болест,злополука,смърт)въвеждане се изисквания за безопасност на труда, осигуряване при старост,всички лица над 16г. е задължително да са осигурени, възраст за пенсии е 70г. и за двата пола.Франция- средства за бедни се събират от дарения, такси. Здравеопазването включва болници,приюти,сиропиталища.. Здравеопазването е платено. Имащите плащат. Разноските за приюти се изплащат от общината. Соц. осигуряване е доброволно, но с намесата на държавата.. -създават се пенсионни каси, държавата е попечител и сама определя размера на пенсиите. -формират се осигурителни каси при смъртни случаи. 1868-осигурителни каси при злополука.Доброволна застраховкаАнглия-1818-грижа за бедните поемат общините и техните представители.1824-разграничават се отделните соц. слаби- (скитници)..1831-закон за събиране на соц. данъци;събират се от общини с над 800 жители1870-закон за настаняване на деца над 16г. в трудови домове. Швейцария-няма единна законодателна с-ма.Всяка община си приема закон.1857-закон за месторождението и 1894-задължителна осигуровка за безработица

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на социалното дело през 19-ти век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.