Проучване на заявителската и регистрационна активност на търговска марка


Категория на документа: ПравоПатент
BUSSE MARK [US]
An article of footwear includes a movable knob and a lever coupled to the knob
US2011218060

08.09.
2011
05.03.2010
Lacrosse Head And Stick

Заявка
VESTUTI RICARDO [US]; WITTMAN CHAD [US]
Articles of footwear are disclosed. In one embodiment, an article of footwear comprises a sole having a forefoot portion and a heel portion


Извод: Компанията има най-висока заявителска и регистрационна активност през 2010г. (19). Забелязва се тенденция на повишаване на заявителската активност през последните няколко години.

4)Анализ по държави:

Броят на патентите, регистрирани от Reebok Int Ltd са 156 за разглеждания период. За да проверим колко от патентите на компанията са регистрирани в различните държави пишем съкращението на държавата в полето "Aplication Number". Следва да проверим колко от патентите на Reebok са регистрирани в:

- Германия (DE) - 1

- Китай (CN) - 5

- САЩ (US) - 125

- България (BG) - няма патенти
Оттук следва, че най-много патенти са регистрирани в Америка, на второ място в Китай и на трето Германия.

5)Анализ по EПК: За целта използваме Classification Search и попълваме поотделно всеки един от класовете:
--> А (Човешки потребности):
*А43 (Обувни артикули) - 88 заявки
*А42 (Шапки) - 1 заявка
*А41 (Облекло) - 4 заявки
*А63 (Спорт, игри, развлечения) - 6 заявки
--> В (Операции, транспортиране)
*В32 (Продукти на слоеве) - 4 заявки
*В65 (Транспортиране, опаковане, съхраняване; работа с тънък или нишковиден материал) - 1 заявка
*В29 (Работа с пластмаса; работа със субстанции в пластично състояние, най-общо) - 4 заявки
==> G ( Физика)
*G08 (Сигнализация) - 1 заявка

Извод: Най-много заявки са от клас А43 (Обувни артикули) - 88.
6)Анализ по националност на изобретателите:
2005
Всички автори са американци
2006
Отново всички автори са американци
2007Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване на заявителската и регистрационна активност на търговска марка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.