Приемане и отказ от наследство


Категория на документа: Право2.3. Когато всички наследници се откажат от наследството, то се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират. Същите последици настъпват и когато няма наследници или те са изгубили правото си да приемат наследството.

Държавата и общината не придобиват качеството наследник, а получават наследството, тъй като не може да има имущество без титуляр (носител). По тази причина държавата или общината не може да направи отказ от наследство.

§3. Общи правила за приемането и отказа от наследство.

3.1. Като едностранни сделки приемането и отказът от наследство не могат да бъдат с модалитети - условие или срок. В противен случай те са недействителни. Недействителни са също приемане и отказ само за част от наследството, когато се наследява на едно и също основание - по закон или по завещание.

Като едностранни сделки приемането и отказът от наследство могат да бъдат нищожни или унищожаеми на общо основание. Но те не могат да се унищожават поради грешка.

3.2. Когато наследникът умре преди да е приел наследството или да се е отказал от него, неговото право може да бъде упражнено от наследниците му. Те могат да приемат наследството или да се откажат от него. Това е т.нар. наследствена трансмисия.

Наследниците на наследника могат да приемат наследството (напр. на своя дядо) само ако са приели и наследството на наследника - техен наследодател (напр. баща). Но те могат да се откажат от това наследство, макар и да са приели наследството на своя наследодател.

Наследствената трансмисия не трябва да се смесва с правото на заместване. Както се разгледа, това е право на наследника на едно лице, което е умряло преди откриване на наследството или е недостойно да наследява, да встъпи в неговите права. Право на заместване имат само определени лица (низходящи и деца и внуци на братя и сестри), докато трансмисията се прилага за всички наследници.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приемане и отказ от наследство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.