Президент и вицепрезидент


Категория на документа: Право


При установяване на достоверността на обвиненията с решението се прекратяват пълномощията на президента и вицепрезидента и делото се изпаща на главния прокурор. Той възбужда наказателно преследване, но не срещу президента и вицепрезидента, а срещу вече редовните граждани за деяния, които те са извършили в качеството им на държавен орган.

Президентът притежава значителни по характер и обем правомощия и политически средства, за да бъде реален фактор за демократизиране на политическия процес. Неговата роля за осъществяване на публична власт зависи от редица фактори: съотношението на политическите сили в обществото, стабилността на държавните институции, развитието на демокрацията и не на последно място неговите лични качества на политик, който е способен да обедини нацията и да олицетворява нейното единство.

Президентът е интегриращ и стабилизиращ фактор в обществото и държавата. Чрез конституционни и политически средства, той съдейства за ефективното взаимодействие между държавните органи и стимулира тяхната дейност за постигане на основните национални цели. При осъществяване на своите функции, той се стреми към постигане на единодействие между политическите сили, за защита на националните интереси, за развитие на демократичния процес. Неговото основно предназначение е осъществяване и създаване на условия за гарантиране на глобалните национални приоритети - териториална цялост на държавата, национална сигурност и просперитет на страната. Той играе стабилизираща роля в кризисни ситуации.

Литература:

Конституция на Република България, 2007г.

Конституционно право, Друмева, Е, Сиела 2008г.

Конституционно право на РБългария - II част, Спасов, Б, ЮРИСПРЕС 2002г.

Закон за избиране на президент и вицепрезидент на РБ.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Президент и вицепрезидент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.