Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт


Категория на документа: Право


- царски (тронни) слова - личен акт на монарха, с който открива редовните сесии на НС;
- височайши заповеди - монархът ги издава в качеството си на върховен началник на въоръжените сили;
- прокламации и манифести - издават се при оповестяване на важни събития (Съединението, Независимостта, обявяване на война);
- рескрипти - частни писма на монарха, които не са свързани с управлението на държавата.

* Монархът и законодателната власт
Съгласно чл. 9 - законодателната власт принадлежи съвместно на княза и народните представители - противоречи на учението за разделение на властите;
- ТК дава на монарха господстващо положение над парламента:
> монархът насрочва парламентарните избори;
> единствено той свиква НС на сесии; има право и да разпуска НС;
> неограничено право на законодателна инициатива - с княжески указ мин-председателят или министрите внасят в НС законопроекти за обсъждане и приемане.
чл. 47 - определя случаи, в които монархът под общата отговорност на министрите има право да издава наредби със силата на закон. Те се издават в случаи на:
> наличие на вътрешна или външна опасност за страната;
> невъзможност да се свика сесия на НС.

- това правомощие създава условия за длегирано законодателство, при което изпълнителната власт изеемва функциите на народното представителство.
чл. 10 - приетите закони от НС задължително се обнародват от княза;
чл. 45 и 46 - утвърждаването от княза е условие за влизане на закона в сила;
> право на абсолютно вето - монарха може да не утвърди приетия закон; ТК не познава отлагателното (суспензивно) вето - когато законът влиза в сила след изпълнението на определени, предварително установени в Конституцията условия;
> обнародване (промулгация) на закон - след утвърждаването на закона, той се обнародва в "Държавен вестник", а това също е прерогатив на монарха.

* Монархът и съдебната власт

- назначава съдиите и прокурорите по ред, определен в Закона за устройство на съдилищата - те правораздават от негово име (коронни съдии);
- има право да помилва, да смекчава и дори да отменя наложени присъди (изключение е ако е осъден министър за нарушения на ТК - чл. 15);
- има право на амнистия, съвместно с НС.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.