Право на ЕС


Категория на документа: Право14.
Европейска комисия.
33 - 35

15.
Европейска централна банка.
35 - 37

16.
Европейска сметна палата.
37 - 38

17.
Съвещателни органи - Икономически и социален комитет, Комитет на регионите.
38 - 40
18.
Процес на вземане на решения в Европейския съюз.
40 - 43

19.
Обща характеристика на съдебната система на Европейския съюз.
43 - 44

20.
Съд на Европейския съюз. Състав. Видове производства.
44 - 48

21.
Общо съд. Състав. Правомощия. Производство.
48

22.
Съд на публичната служба. Правомощия. Производство.
48 - 49

---
Литература
50
.
1 въпрос. Идеите и процесите за европейската интеграция след Втората световна война. Създаването на Европейските общности.

Идеята за европейска интеграция идва още от Виктор Юго, но е поставена на преден план едва след Втората световна война, когато е преодоляно противоречието първоначално между ограничен кръг западноевропейски държави и създадените Европейски институции, поставяйки началото на постепенното изграждане на ЕС с федерални елементи.

Преди Втората световна война - през 1904 г. Франция и Великобритания сключват договор - Антантата, към които през 1907 г. се присъединява Русия, чиито основни противници през Първата световна война са Германия и Австрия. След войната Русия излиза от Антантата, а източните държави се присъединяват. Преди Втората световна война роля за европейското обединение изиграва и Хитлер. Третият райх е окупирал почти цяла Европа, но именно съпротивителните движения в окупираните държави поддържат идеята за общоевропейско бъдеще.

Изводите, които се налагат след Втората световна война са свързани с издигане на концепцията за реорганизиране на континента с оглед да се избегнат националистичните противоречия като главна пречка за обединяването на Европа. Принципните положения за европейска интеграция, които се налагат, са следните:

Европа осъзнава загубата на лидерството в света, което се дели между СССР и САЩ. Тяхната икономическа мощ е значително по-голяма от на тази на Европа. В резултат на двете войни на европейския континент - се възприема принципът - никога повече война.

Веднага след приключване на Втората световна война на континента се създават три типа организации - военни, политически и икономически - които имат своето място в интеграционните процеси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.