Право на ЕС


Категория на документа: Право


ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(преподавател проф. д-р Емил Константинов)

Съдържание (по конспекта за ВСУ - важни до 10 въпрос):

Въпрос №
Въпроси
Страница
1.
Идеите и процесите за европейската интеграция след Втората световна война. Създаването на Европейските общности.
2 - 3
2.
Изграждане и развитие на Европейския съюз от Единния европейски акт и договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон. Етапи на разширяването на Европейския съюз.

3 - 9
3.
Отношенията на България с Европейския съюз.

9 - 11
4.
Правен статут на Европейския съюз. Субекти на правото на Европейския съюз. (дава го на изпит)
11 - 14
5.
Условия за членство и оттегляне от Европейския съюз. (дава го на изпит)
14 - 16
6.
Гражданство на Европейския съюз и основни права. (дава го на изпит)
16 - 19
7.
Източници на правото на Европейския съюз. (дава го на изпит)
19 - 21
8.
Характерни особености на правото на Европейския съюз - автономност, директен ефект, предимство.
21 - 23
9.
Компетентност на Европейския съюз. Принцип на предоставената компетентност. Видове компетентност. Упражняване на компетентност - принцип на субсидиарността и пропорционалността. Засилено сътрудничество. Клауза за гъвкавост.
23 - 25
10.
Институционален механизъм на Европейския съюз. Обща характеристика. Баланс и представителство на интереси. Видове институции и органи.
26 - 28
11.
Европейски парламент.

28 - 30
12.
Европейски съвет.
30 - 31

13.
Съвет на Европейския съюз.
31 - 33Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Право на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.