Правни норми


Категория на документа: ПравоБизнес факултет

Реферат
ПО
ОСНОВИ НА ПРАВОТО
НА
ТЕМА:
"ПРАВНИ НОРМИ"

Изготвил: Проверил:
Натали Минкова Х. преп. Петър Ванев
Фак. №13111376
Направление: Икономика и бизнес

СОФИЯ
2014г.
Съдържание:
1. Въведение................................................................................... 3
1.1. Същност на правната норма........................................ 3
1.2. Определение за правна норма..................................... 3

2. Характеристика на Правната норма........................................ 4
2.1. Определеност............................................................... 4
2.2. Универсалност............................................................. 4
2.3. Двустранност............................................................... 4
2.4. Задължителност........................................................... 5

3. Структура на правната норма................................................... 5
3.1. Хипотеза........................................................................ 5
3.2. Диспозиция................................................................... 5
3.3. Санкция......................................................................... 5

4. Видове правни норми............................................................... 6
4.1. Видове правни норми по съдържание....................... 6
4.2. Видове правни норми по степен на определимост.. 6
4.3. Видове правни норме според степента

на задължителност....................................................... 7
5 .Заключение

1.Въведение
1.1. Същност на правните норми.

Правната норма е правило с конкретно определено съдържание, а от друга страна налице са правни норми, които съставляват правни принципи, общи начала, които съставляват облика на правото, имат указателно значение за съответните регулирани обществени отношения.

Правната норма се представя в най-опростения си вид като норма - предписание. В нея, правилото за поведение е пряко изразено. То съставлява директно разпореждане - задължение или забрана за действие.

Правната норма е част от т. нар. "правни предписания". Правните предписания са съвкупност от създавани от правните субекти юридически задължителни правила за поведение.
1.2.Определение за правна норма.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правни норми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.