Понятие за юридически спор. История на правораздаването.


Категория на документа: Право


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Благоевград
Правно-исторически факултет

КУРСОВА РАБОТА

по Обща теория на правото
на тема:

Понятие за юридически спор. История на правораздаването.

Изготвил: Проверил:

ас. Георги Михайлов
Ф.№
спец. Право, I-ви курс, I-ва група

Съдържание:

I. Увод.
II. Изложение.
1. Понятие за юридически спор.
2. История на правораздаването.
- Правораздаването в Антична Гърция.
- Правораздаването по юдейското право.
- Правораздаването по мюсюлманското право.
- Правораздаването по римското право.
- Правораздаването през Средновековието.
- Истината в историята на правораздаването.
- Класическата и юридическата история на правораздаването.
III. Заключение.
IV. Използвана литература.

I. Увод

В настоящата курсова работа ще разгледам същността на юридическия спор, като основа на правораздаването. След което ще проследя историческото развитие на правораздавателната дейност, започвайки от Античността, през средновековието и ще достигна до предмодерната епоха.

Правораздаването е дейност по разрешаване на спорове между два правни субекта по повод увреждане или поставяне в опасност от увреждане на субективни права, която завършва с влязъл в сила съдебен акт, който се ползва от силата на пресъдено нещо.

Това е общо-разпространената и утвърдена дефиниция за правораздаването, но от нея не става до край ясно какво е то. В текущата курсова работа ще разгледам правораздаването в исторически план, за да си отговоря на редица въпроси свързани с правното решаване на спорове.

II. Изложение

1. Понятие за юридически спор.

Юридическият конфлинкт е вид социален конфликт, който се отличава с процесуалната си форма на разрешаване, в която две или повече страни се противапоставят една на друга по повод на субективни права или юридически задължения.

Сърцевината на юридическият конфликт е правният спор. Той възниква по повод злоупотреба с право или власт и неизпълнение на юридически задължения. Възможно е спорът да везникне и по повод неспазване на въведени чрез позитивното право забрани. За юридически трябва да признаем и всеки международен конфликт.

Юридическият конфликт ни насочва и улеснява към изясняването на едно от основните понятия на теорията на правораздавателната дейност: понятието правен спор.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за юридически спор. История на правораздаването. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.