Освобождението на България от Османска власт и нейното развитие


Категория на документа: Право


 Освобождението на България от Османска власт и нейното развитие

Едно от най - ярките събития от историята на България е освобождението от османско владичество. Тази победа е в следствие от две събития , катo начало -събуждането на българския народ - Априлското въстание ( 1876) , последвано от Руско-турската освободителна война ( 1877-1878).Възстановяването на държавата е вследствие от Сан-Стефански мирен договор и последвано от Берлинския договор.
По време на османското робство България не губи своята воля за свобода , запазва традициите си и всячески се опитва да се противопостави на чуждата вяра. Периодът на владичество е близо пет века , но това не спира българите да мечтаят за независимостта си .Тази е причината дълго чаканото освобождение да е толкова значимо. Силното желание на България да се възроди не спира нито за миг през всичките тези години . Съществуват редица опити в лицето на въстания за освобождение. Един такъв зов за свобода е Априлското въстание - 20 април 1876г , което е първото масово такова , организирано от Българския революционен централен комитет. Въпреки , че е неуспешно то намира силен отзвук в Западна Европа и Русия.Неуспешно също е и желанието на Великите сили да решат Източния въпрос по мирен начин , чрез Цариградската конференция. Ход на действията си Русия постави с Манифест на Александър II в Кишинев - 12 април 1877. В България влизат три руски отряда.Тези събития дават надежда на българите и светлина в техния живот помрачен от робството.

В миналото България е била една силна държава с велики владетели и славни герой , но след падането й под османска власт тя губи своето могъщество. Поради тази причина освобождението е така важно и изпълнено с редица борби , защото в този момент българите не се борят само за своята свобода , а и за величието на България. Една такава победа слага началото на нова държава претърпяла вече много перипетии и на един народ готов на всичко да брани свободата , обичаите , територията и религията си . Нацията е изправена пред тежката задача да защити миналото на страната си и да успее да възроди силна България .Докато българският народ е под османска власт той е бил задължен да се съобразява със законите на Турската държава , които не са били никак благоприятни за него . Присъствали са редица данъци и те винаги са били с по - голяма стойност за българите. Вследствие българският народ има силна нужда от самостоятелна страна със собствени закони и задължения. Тази важна крачка в историята на България дава тласък на едни по дипломатични идеи относно бъдещото законодателство .

Освобождението е в сила от 3 март 1878г , то слага началото на Българската държава, която е създадена като автономно , плащащо данък и васално княжество. Въпреки многото данъци , които трябва да плаща на Османската държава , българският народ съумява да се съхрани и да продължи развитието си . Освобождението дава начало на партии с различни насоки. Новосъздадената държава заедно с нов вид управление се опитва по всякакъв начин да възобнови икономиката , индустрията , селското стопанство и търговията. С началото на освободителната война и навлизането на руските войски много турски селяни напускат земите си и бягат . След края на войната правят опити да получат земите си от вече завзелите ги българи , но новосъздалата се държава издава редица наредби , които да предотвратят това. Тези действия на българската власт са с цел развитие на земеделието. В началото Берлинския договор затруднява пробуждането на индустрията , защото са наложени ниски вносни мита , но България успява на състави самостоятелна митническа политика и интегрирането на народните стоки се засилва.Внасянето на нова селскостопанска техника увеличава производството на земеделски култури двойно. С развитието на селско-стопанството народа все повече се интересува и започва да отстоява своите интереси- успяват да премахнат натуралния данък.Начало на развитието на търговията се поставя с Пловдивския панаир , които дава на всеки един производител възможност да продава продукта си .

Освобождението е едно от най - важните събития в историята на България , защото то дава на българите възможност за самостоятелна и свободна държава с нови закони. Първите години след победата българската държава се намесва трайно в икономическото развитие не само на Балканите а и в Европа . Това е една победа не само за държавата , а и за самия народ пожертвал много в името на свободата.

Вероника Димова , факултетен номер : 70200

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Освобождението на България от Османска власт и нейното развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.