Органи на изпълнителната власт


Категория на документа: ПравоУниверситет за национално и световно стопанство
Юридически факултет

Курсова работа

По Административно право и процес
на тема:
"Органи на изпълнителната власт"

Изготвил: Проверил:
Патрисия Руменова Миланова проф. Хр. Балабанова
фак. № 29160032, 6008 група гл. ас. И. Горанова

11.01.2010г
София
Съдържание:

I. УВОД..........................................................................................................................3

II. ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ........................................................3
1. Обща характеристика на изпълнителната власт............................................3
2. Определение за орган на изпълнителната власт............................................3
3. Видове органи на изпълнителната власт........................................................4

III. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.............................5
1. Министерски съвет ..........................................................................................5
2. Министър - председател..................................................................................7
3. Заместник министър-председатели.................................................................9
4. Министри...........................................................................................................9
5. Заместник - министри.....................................................................................10

IV. ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.....................10
1. Областен управител.........................................................................................11
2. Заместник областен управител.......................................................................12
3. Кмет на община................................................................................................12
4. Кмет на район и кмет на кметство..................................................................14
5. Кметски наместници........................................................................................15

V. ДРУГИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ..........................................16
1. Председатели на държавни агенции...............................................................16
2. Държавни комисии...........................................................................................16
3. Изпълнителните директори на изпълнителните агенции.............................17

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................19

VII. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА............................................................................20

I. УВОД

Държавата като основна форма на организация на обществото в съвременния свят е немислима без своите три конститутивни елемента - територия, население и държавна власт.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Органи на изпълнителната власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.