Нотариално право


Категория на документа: Право


 НОТАРИАЛНО ПРАВО

02.10.2012Г. - ПЪРВА ЛЕКЦИЯ

Независимост на нотариуса - проф. Матеева - Фенея, 2006

Ж. Сталев - от ГПК

Доброволното представителство в нотариалните произвосдства при действието на новия ГПК / нотариална компетентност на лица и органи, които без да са нотаиуси имат нотариални функции - помощни нотариуса, капитан, консули, съдии по висванията

Наръчник по нотариалната дейност - Л. Тенева

Хр. Омарвалиев - живата история на българския нотариат

Закон за нотариусите и нотариалната дейност + подзаконови

ГПК

Съдебната практика е от особвна важност - нотариалните производства и орагнизационното нотариално право / ВКС - актове за дисциплинарни наказания - дисциплинарните наказания се жалят пред ВКС, а на ОС на Нот камара - пред ВАС

Сайта на Нотариалната камара - НА

Членството на БНК (бълг нот камара) на Мнар съюз на латинския нотариат. (без тези от англо-американския правен кръг) / Ирландия не е; UK не е, но Лондон е, Щатите не са - Луизиана е; Канада не е - Квебек е; Австралия не членува.

Те ни налагат създаването на регионални нотариални камари като част от голямата реформа 2003г.

!Правят страшно интересни семинари - евроипотеките (пробив в акцесорността на ипотеката - Наполеоновия тип ипотека, който сме заимставали от ФР ГР Кодекс).; съпружески брачни режими и тн.

Подготвя се регламент в областта на евро ипотеката

В сайта на Нот камара има и нотариален бюлетин, където винаги има по 1-2 теоретични статии относно дейността на нотариуса било материалноправни, било такива, посветени на правното положение и функциите на нотариуса. Често има интересни статии и интересни съдебни решения, както и прегледи на съдебната практика.

!Виж относно връчването на нотариални покани!

Мнар съюз на латинския нотариат и принципите на латинския нотариат

Нотариусът е лице, свободно от чиновническо подчинение лице, на което държавата е делегирала властнически компетенции. Затова правят промените нотариусът да не е част от съдебната система, а частно ФЛ, овластено от орган на публичната власт с нотариална комптентност - "Поглеждайки нагоре, над него е само законът." Това е принципът на латинския нотариат, но в организацията членуват и държави, които продъдържавт и двете системи паралелно (в Русия има и държ. нот. кантори, но и частни нотариуси, обединени в Нот палата).

В Германия, Швейцария и други също има паралелни системи.

Също така има ограничения относно това можеш ли да си и адвокат, и нотариус.

След НГ - предварителен изпит.

ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ИЗТОЧНИЦИ НА НОТАРИАЛНОТО ПРАВО.

Наредба за единните държавни изисквания - дисциплината е избираема с наименование "Нотариат"

Нотариат обаче е некоректно наименование, ние учим нотариално право. Терминът нотариат не се употребява в действащото законодателството, но 48ма година сме имали Закон за нотариата - правно-исторически познаваме термина. По-късното законодателство говори за нотариална служба. Нотариат е "организация от лица, възглавявана от орган с нот. компетентност, създадена за организационно-техническо подпомагане на този орган" - в този смисъл е по Законз за нотариата от 48ма година, отменен със Закона за... съдилищата? Т.е. това понятие има отношение към институционните основи на организацията. При съществувалата до приемането на закона за нот. нотариална дейност (ЗННД), с термина нотариат се означават нотариалните служби към районните съдилища. "Нотариат" обозначава организацията на лицата.

С ""приватизацията" на нотариалната дейност, нотариусите стават ФЛ, освободени от ведомствена подчиненост, и овластени от държавата с нотариални функции. Така, с нотариат можем да означим всеки нотариус и неговите служители - чл. 49 от ЗННД (орган с нотариална компетентност; нотариус- един от органите с нот комптенентност и единставения с обща (4; 84; 8... от ЗННД); нотариат).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нотариално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.