Наказателно процесуално право


Категория на документа: Право


Проф.Сълов
Учебник : Никола Манев Наказателен процес на република България изд. Румина последното издание ; Закон НПК
Наказателен процес на народна република България -Стефан Павлов
Изпит : устен - може да се ползва наказателно процесуален кодекс - после допълнителни въпроси (базови ) (3 основни процесуални функции; презункция на виновност на обнадеждения
Тема 1
Понятие за наказателния процес на п България . Основна задача . Наказателно процесуални правни отношения . Основни процесуални функции структура .
Трябва да се докаже че е извършено даденото деяние . Наказателното право и Наказетелния процес са равни по значение !
Наказателен процес - Държавна дейност ,която има за предмет разглеждането и решаването на държавни дела по - определен предвиден в закона ред .
Инквизационен процес - това е най голямото зло което е правена в правото .
Инквизиция - мъчение , своеволие , събирам информация - съпровожда се с мъчения . 2 осн характеристика 1 характеристика лицето на съдята е обвинител
2 белек формална теория на доказателства - пред установена сила по начало ( самопризнание ) пълно доказателство благородник той не лъже .
Процес по донос
Чл1ал1 ал 2 основна главна задача
Ал 1 да бъде разкрито престъплението да се разобличи (докаже) виновния
Ал2 да бъдат установени с конституционен ред в република България
Живота , свободата достойнството
Правата и законните интереси на юридическите лица .
Процеса е конкретно компактно
Специфика на наказателно процесуалните правоотношения - 1 В наказателния процес никога не може да възникне между гражданин и държавен орган или между държавни органи
За изпита ! основни функции

Понятие за основните процесуални функции - разбираме ; основните направление на наказателно процесуалната дейност и самата дейност която се реализира в рамките на тези направления ( част от процесуалната дейност се състои повдигане и поддържане на обвинението )
Защитна функция - защита срещу
Ръководство на процеса и решаване на въпросите по делото ( ръководно решаваща функция )
Тема 2
Структура
Процесът се състои от 2 фази 1 до съдебна фаза (досъдебно производство) 2 съдебна фаза (съдебно производство )
На досъдебната фаза
1 стадии образуване на досъдебно производство
2 стадии разследване
3 действия на прокурора след завършване на разследването
Прокурора е ръководител на досъдебното производство (dominos lifis)
Структура на съдебната фаза :
1стадии подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание
2стадии съдебно заседание на 1вата инстанция - структурирано е в 5 части (етапи)
1.Действия по даване вход на делото ( подготвителна част )
2.Съдебно следствие
3.Премия на страните ( съдебните речи)страната доказва своята теза
4.Последна дума на подсъдимия
5.Постановяване на присъдата
Съдебно заседание на въззивна инстанция (второ инстанционно производство)
4стадий . Касационно производство
Последен стадии Действие по привеждане на изпълнение по влязла в сила присъда
Извънреден стадии : Възобновяване на наказателните дела - ако е допусната съдебна грешка тя да бъде изправена

Тема 2
Понятие за основните начала на наказателния процес . Система на основните начала .
НПК основни принципи
Процеса е система структурирана в фази и стадии . Цялата тази дейност изхожда върху една система от принципи
Система на основните начала
Начало на участие на обществеността в наказателното производство ( обществено начало )Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно процесуално право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.