Наказателно право


Категория на документа: Право


НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ОБЩА ЧАСТ

ВЪПРОС 1: ЗАКОНЪТ КАТО ИЗТОЧНИК НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ 3
Въпрос 2: Видове и структура на наказателноправните норми 8
ВЪПРОС 3: ТЪЛКУВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИИ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН 13
ВЪПРОС 4: ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО ВРЕМЕ 16
ВЪПРОС 5: ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО МЯСТО 21
ВЪПРОС 6: СУБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 27
ВЪПРОС 7: ВМЕНЯЕМОСТ И НЕВМЕНЯЕМОСТ 33
ВЪПРОС 8: МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ. 39
ВЪПРОС 9: ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 45
ВЪПРОС 10: СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 48
ВЪПРОС 11: ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КАТО ДЕЯНИЕ 51
ВЪПРОС 12: ПРИЧИННА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ И ОБЩЕСТВЕНООПАСНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ 55
ВЪПРОС 13: ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ 58
ВЪПРОС 14: ПРОТИВОПРАВНОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ 61
ВЪПРОС 15: НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА И ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРЕСТЪПНИК 63
ВЪПРОС 16: КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ И ОПРАВДАН РИСК 69
ВЪПРОС 17: ВИНА НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ 72
ВЪПРОС 18: УМИСЪЛ 75
ВЪПРОС 19: НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ 77
ВЪПРОС 20: ИЗКЛЮЧВАЩИ ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВА 79
ВЪПРОС 21: НАКАЗУЕМОСТ НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ 83
ВЪПРОС 22: ПРИГОТОВЛЕНИЕ 85
ВЪПРОС 23: ОПИТ 89
ВЪПРОС 24: СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 92
ВЪПРОС 25: ИЗВЪРШИТЕЛСТВО 95
ВЪПРОС 26: ПОДБУДИТЕЛСТВО 97
ВЪПРОС 27: ПОМАГАЧЕСТВО 98
ВЪПРОС 28: НАКАЗУЕМОСТ НА СЪУЧАСТНИЦИТЕ 100
ВЪПРОС 29: ЕДИНСТВО И МНОЖЕСТВО НА ДЕЯНИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА 103
ВЪПРОС 30: СЪВКУПНОСТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 107
ВЪПРОС 31: РЕЦИДИВ 111
ВЪПРОС 32: ПОНЯТИЕ ЗА НАКАЗАНИЕТО 115
ВЪПРОС 33: НАКАЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 117
ВЪПРОС 34: СИСТЕМА НА НАКАЗАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС 120
ВЪПРОС 35: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР 122
ВЪПРОС 36: НАКАЗАНИЯ БЕЗ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 125
ВЪПРОС 37: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО 129
ВЪПРОС 38: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАНИЕТО 130
ВЪПРОС 39: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ 139
ВЪПРОС 40: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И АМНИСТИЯ 146
ВЪПРОС 41: ДАВНОСТ 150
ВЪПРОС 42: РЕАБИЛИТАЦИЯ 162
ВЪПРОС 1: ИЗМЯНА 174
ВЪПРОС 2: ПРЕДАТЕЛСТВО И ШПИОНСТВО 180
ВЪПРОС 3: ДИВЕРСИЯ И ВРЕДИТЕЛСТВО 188
ВЪПРОС 4: ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 191
ВЪПРОС 5: УМИШЛЕНО УБИЙСТВО. 196
ВЪПРОС 6: ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИВОТА. 203Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.