Наказателно право в Средновековна България


Категория на документа: ПравоНАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

1. Развитие на наказателната репресия
- Търпи значителни промени и развитие през средните векове
- Това се отнася както за обичайното, ттака и за писаното право
- В средновековните нормативни актове - преоблдават наказателно-равните разпоредби
- Липса на изцяло наказателни закони
- Липса на пълни, изчерпателни систематични наказателни закони. Нито един Средновековен закон не обхваща системно наказателно-правните състави и съответните санкции
- Характерни особености в средновековното наказателно право:
- Колективна отговорност
- Субект на престъпление могат да бъдат животни или предмет
- След създаването на българската държава в нашите земи се прилагат:
- Кръвно отмъщение
- Откуп
- Държавна репресия
- Кръвно отмъщение:
- Извори: стратегикона Псевдомаврикий, Руска правда(1016г),
- Първоначално единствен способ за наказване на определено престъпление
- Наказва се извършител или негови близки
- Данни за приложението на кръвната мъст и сред останалите славянски народи
- Първоначално отмъщението се смятало за достойнство
- Възстановява правдата и намалява мъката на потърпевшия
- В представите за справедливост увредената личност и нейното семейство - адекватен отговор на причинената вреда
- Моисеев закон - "да бъде глава за глава, око за око, зъб за зъб"
- Кръвна мъст - естествена първична защита на увредената личност и семейство
- Кръвната мъст - страхът от нея има превантивен ефект
- Кръвната мъст - възстановява баланса в природата, носи морално удовлетворение, възстановява достойнството на увреденото лице и близките му.
- Според славянския обичай:
- Първоначално преследване на извършителя, ако се укрие, се търсят най-близките му
- Преследват се по-далечни родственици
- Престъпление на едно лице предизвиква реакция на целия засегнат род срещу рода на провинения
- Наказанието на 52-та боляри и техните родове
- Кръвната мъст - доразвита в принципа на талиона; кръвната мъст престава да отговаря на изискванията на обществото
- Наказанието за престъпление да възпроизвежда вредата, причинена от престъплението; израяване на двете
- Видове талион:
- Материален - причиненото зло се възпроизвежда в наложеното нааказание( за телесна повреда - телесна повреда
- Символичен - равенство в извършено и наказание е идейно
- Еврейското право(Моисеев закон): пример е Старият завет, кн изход: В новия звет Христос учи да не се прави на другите това, което не искаш да направят на теб
- Римското право - 12те таблици
- Средновековните германски закони:
- Цел: да изравни наказанието с причинената вреда
- В съвременността идея за възмездието - продължава да се прилага, без да се абсолютизира
- Отговаря на целите на наказанието, според съвременното наказателно право: предупреждение, охрана, спазване на държавната политика
- Саморазправата усложнява обществението отношения
- Поставя началото на безкраен кръг от взаимни отмъщения между родовете
- Разстройва нормалния живот на общността
- Нуждите на общественото развитие, опасностите от кръвната мъст - нова система(откуп)
- Откуп: данни - в български и славянски източници
- Преход от талиона към друг тип наказание - материално откупуване на вината
- ЗСЛ, обширна редакция. Ако някой извърши убийство, пророкът и законодателя Моисей е наредил да отиде ръка за ръка, око за око и глава за глава, ако той се откупи, да се прогони от тази земяСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право в Средновековна България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.