Наказателно право, обща част


Категория на документа: Право


28,29,30,31.Съучастие.

Обща характеристика-Свързана със съучастническата дейност.чл 20 до 22.Най-обикновенната форма на извършване на престъпление е :когато едно лице,с едно деяние извършва едно престъпление.
При стадийте кога са възможни ? - Те са възможни само при умишлената престъпна дейност.В нашия НК са приложени няколко подхода-чл 20 до 22.
В особенната част се срещат състави на престъпление за които да се осъществяват не е възможно да има по малко от еддно лице.Има престъпления за които трябва да участват повече лица за които да кажем,че престъплението е възможно.Когато става дума за организиране престъпна група-Пример за подкуп-единия дава другия да взима.
Когато има повече лица има-Квалифицирани състави има и общи.
През 2002 г чл 93,20 - Какво означава орг.престъпна група ?

Що е това съучастие? - В наказателно правната наука-Съучастието е задружното,умишлено участие на две или повече лица,които са наказателно отговорни в осъществяването на едно умишлено пресстъпление.Това е една координирана престъпна дейност,която е възможна само при умишлените престъпления.Съучастието е институт на нак.право,който не е нов.
От обективна страна какво трябва да има налично за да считаме,че има съучастие ?
1.Участието най-малко на 2 или повече лица,количествена предпоставка.
2.Задружност в усилията на всички за да настъпи престъпния резултат.Пак качествена предпоставка.
3.Субективна Предпоставка-Наличието на обща мисъл.
Обективния принос на съучастниците,може да има различен характер,може някои да участват в самото изпълнително деяние,някои в склоняването да бъде извършено това деяние,а някои може да го подпомагат.

Важна предпоставка за съучастническата дейност е :
-Деянието на всеки участник да се намира в причинна връзка с осъщестяването на престъплението.
-Деяние което не е в такава причинна връзка не е съучастническо деянние.
Възможно ли е съучастие при престъпленията,които са по непредпазливост?-Не е възможно.При тях е възможно само,съприченителство от субективна страна.

Съучастието е възможно при умишлените престъпления !- Участниците имат общ умисъл.Умисъла е Пряк И Двояк !
Защото всеки знае,че ще участва в умишлено престъпление,но освен това знае,че той няма да бъде сам!
Умисълът При съучастието винаги е пряк !-Понякога може да има и евентуален.

Видове съучастие :-Участници в извършване на умишлено престъпление са:
-Подбудителите,Участниците,Помагачите и Извършителите.Най-важният е Извърщителя,защото останалите форми няма да съществуват.
Извършителство-Това е лицето,което участва дирекно в извършителното деяние-Отнемане,Умъртвяване,Кражба
-От обективна страна-Поведението на извършителя се изразява в реализирането на умишленото престъпление.
-Пряко дирекно участие-Това е извършителното деяние,извършителя да участва пряко.
-От субективна страна извършителя действа с пряк умисъл и с много ясно съзнание,че върши умишлено престъпление и знае много добре,че той не е сам.
Когато в изпълнителното деяние взимат участие повече лица.-Те са съизвършители и съучастници.Съизвършителят трябва да участва в самото изпълнително деяние!!Съизвършителството може да бъде извършено едновременно от всички,но то може да е на лице,когато имаме предварително разпределение на ролите.

Съизвършителството може да бъде Непосредствеено и Посредствено-Посредственото не е форма на съучастие!!!!
Служищи с някои друг или нещо друго- Това значи посредствено.
Кога не е съизвършителство?- х е мед.сестра лицето у,който е престъпника.Поръчва да бие една инжекция и тя е бие,само,че той е сложил отрова.Посредствен е , защото умисълът при него липсва.Нарушава се общия принцип за общия умисул!!!!
От казаното е видно,че извършителство може да се извърши едновременно и последователно!!!
В последователното се изпълняват отделни елементи.

2.Подбудителство-Този,който умишлено е склонил,някой да извърши умишленото престъпление.Инициатора-Идеолога!
От обективна страна какво е характерно за подбудителя.?
-Оказва въздействие върху волята на друго лице,за да постигне решение за извършването на престъпление т.е. по същество волята на едно лице вече става и на друго лице.И започва да дейста с общ умисъл.Ражда се в единия и се споделя от другия.
От субективна страна волята на подбудителя също е умишлена
-Волята на подбудителя става воля на извършителя.Уеднаквяват своя общ умисъл.
3.Помагачеството-чл.20 ал 4. Кой е Помагач? - Този който умишлено е улеснил извършването на престъплението.КАК?-Най-напред чрез съвети,чрез разяснения,обещания да се даде помощ след като деянието бъде извършено.Отстраняване на спънки,набавянето на средствва или по друг начин !
Помагачеството винаги предхожда или съпровожда извършителството.То съвпада по време.Обикновенно се реализира чрез действие.Има по рядко и чрез бездействие.
Помагачеството може да бъде 2 вида:
-Тези първите,които дават съвети,те са интелектуални помагачи-Идеолога.В отстраняването на спънки,набавяне на средства
Физическия помагач-По-малко акъл,Здрав физичесски,грубиян по принцип.
Помагачеството,също е умишлено дейност.Той действа с общ умисъл с извършителя.Възможно е чрез активно и пасивно поведение,ако вземе обаче дирекно участие в престъплението той става съизвършител.

Общи изводи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право, обща част 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.