Наказателно право


Категория на документа: Право


1) Малозначителност на деянието - съгл. чл. 9, ал. 2 от НК не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.
2) Неизбежна отбрана - съгл. чл. 11, ал. 1 от НК не е обществено опасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана, за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на друго лице чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
3) Крайна необходимост..
4) Действие на лице като служител под прикритие в рамките на определените му правомощия.
5) Задържане на престъпник.
6) Оправдан стопански риск.
7) Грешка.
8) Случайно деяние.
9) Изпълнение на противоправна заповед, дадена по установения от закона ред.
7, 8 и 9 изключват елемента ВИНА.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.