Наказателен процес


Категория на документа: Право


НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС - лекции

ОБЩА ЧАСТ
Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в наказателния процес. Наказателнопроцесуална форма.

Наказателният процес като дейност представлява взаимодействие между няколко групи субекти, насочен към реализиране на наказателната отговорност. Реализирането на наказателната отговорност - възниква наказателно правоотношение и следва да се реализира наказателната отговорност. Предполага се наказателната отговорност да се осъществи. Наказателният процес дава пътя за реализиране на тази отговорност.

Субекти на наказателния процес:

І група - държавни органи. В наказателния процес има засилено държавно начало (засилен етатизъм). Не е допустима медиация по наказателни дела.
1) Съд - само съд може да правораздава по наказателни дела. Само съд може да признае определено лице за виновно или невиновно.
2) Прокурор - едноличен държавен орган. Изпълнява три функции:

> Повдига и поддържа държавното обвинение срещу определени лица, виновни за извършено престъпление;

> Блюстител на законността - осъществява надзор за законност на мерките за процесуална принуда.

> Представител на държавата - при престъпления от частен характер в определени случаи.
3) Разследващ орган - извършва досъдебното разследване:

> Следовател

> Дознател (разследващ полицай по смисъла на ЗМВР).

Разлика - следователите са магистрати. Дознателите са в изпълнителната власт - МВР, Министерство на отбраната, Националната разузнавателна служба.

ІІ група - граждани - страна по материално правоотношение:

> Обвиняем - предполага се, че е субект на наказателно правоотношение;

> Пострадал - претърпял е имуществени или неимуществени вреди. Той може да бъде в три процесуални качества:

o Частен обвинител;

o Частен тъжител - осъществява по частна инициатива наказателно преследване при престъпления от частен характер;

o Граждански ищец - в рамките на наказателния процес може да се реши и гражданския въпрос за обезщетение на вредите;

o Граждански ответник - отговаря за деликта заедно с подсъдимия (застраховател).

ІІІ група - юридически лица. Юридическите лица имат възможност да предявят граждански иск за обезщетение за вреди. Не могат да отстояват частно обвинение. Не могат да бъдат обвиняеми. Отговорността на юридическите лица обикновено е административна. Не се реализира наказателна отговорност срещу юридически лица.

ІV група - процесуални представители - характерно е, че нямат лично отношение към делото. Това са:
> Защитници на обвиняемите;
> Повереници на другите субекти от ІІ и ІІІ група.
Функции на наказателния процес:

> Наказателният процес урежда дейността на субектите на наказателния процес - три основни функции:

1) Обвинение - повдига се от държавни органи и частни лица - привличане на обвиняемия и обосноваване на обвинението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наказателен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.