Международно публично право


Категория на документа: Право


Международно публично право

Малко пояснения преди лекцията:
-Виенски конвенции - свързани с правото на международните договори.

-дипломатически, консулски отношения.
-Женевски конвенции - модифициране на водното право.

-закрила на жертвите на войната.
-Хагски конвенции - модифициране закони и обичаи за водене на война.

-въздушното пространство и тероризъм.
Дипломатически класове - договарят се от МПП и се предава на дадена държава.
Дипломатически рангове - уреждат се от вътрешното държавно право и се дават на дипломати.

Същност на МПП.
Обща характеристика и основни принципи на МПП.
1.Предмет на регулиране - това са обществените отношения.
МПП - разглежда се предметът на регулиране - МО. Кои обществени отношения са международни? Има две течения за същността на МО:
1) Концепцията, че МО са отношения между държавите, отношения между държавите и междуправителствените организации или международните организации, отношения между 2 или повече международни, междуправителствени организации.

Отношения между бореща се нация/народ, борещ се за самоопределение и държавата метрополия, други държави и международни, междуправни организации.

Съвременното МП - борещият се народ с метрополията към останалите държави. Смисъл води го като отделен проблем (външен).

Цивилизовани нации - християнските държави - право на самоопределение. МО са тези отношения, в които участват междудържавни подобни образувания.
Ватикана - вписва се в описанието, но й липсва населението (няма ватиканско гражданство), и затова е държавно подобно образувание.

До 1990г. има 3 субекта на МП - Западен Берлин и 2-е Германии.

1972г. - Споразумението за Западен Берлин, не е нито част от ГДР, нито от ГФР, има самостоятелност.

Според първото течение - предметът на регулиране са съществено МО (отношения които възникват в субектите на МПП).
2) На I-о място включват отношенията между субектите на МПП, както и всички други отношения, надхвърлящи проявлението на 1 единствен държавен субект, и се засяга суверенитета на 1 или повече държави. Не би следвало да се разглеждат като предмет на регулиране на МПП, защото те са предмет на регулиране на МЧП (международното частно право). Например: Договор за концесия между Българската държава и компанията "Шеврон".

През 70-е години на XXв. получи разпространението, идеята беше да се урегулират ТНК-а, да действат на територията на различни държави. Трябва да спазват местното законодателство.

Метод на регулиране във вътрешното законодателство:

1) власт и подчинение;

2) взаимозависимост(равноправни).

Публично правни отрасли.
Частното право - частно правни принципи. Частното право е такова, но не е право на сила.
Нормите на МПП, регулирани от МО, се създават в съгласие на волите на държавите и на другите субекти.
2. Същност на МПП:
-МПП - система от равнопоставени принципи и норми, създават се от държавите и от другите субекти на МПП, чрез съгласуване на техните воли за регулиране на МО, като особен вид отношения. Спазване на правните норми се обезпечава при необходимост с принуда, осъществявана от държавите, индивидуално или колективно и/или от международните организации.

МП като всяка правна система е съвкупност от принципи и норми, регулира отношенията между участниците в МО, МП като правна система предвижда прилагането на принуда когато се нарушават неговите принципи и норми. МПП е историческо явление, т.к. възниква в определен момент на развитието на обществото и обществените отношения. То се променя в зависимост от промените в обществото, а и отразява въпросните промени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно публично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.