Медийно право


Категория на документа: Право


6.) организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от управителния съвет.

- финансирането на БНР и БНТ - от държавния бюджет; рекламна дейност; спонсорства; радио- и тв.- пазар; продуктово позициониране. Държавната субсидия се използва за създаване и разпространение на програми.

Търговски доставчици на медийни услуги /6./

регистрационен режим за кабелни и сателитни разпространения;
СЕМ и КРС обявяват конкурс за аналогово разпространение;
Водещо е програмното съдържание, а не техническите параметри;
До 6 програми на мултиплекс.

Програма /7./

Определение - в Закона за радио и тв. - система от всички елементи, които създават и разпространяват операторите на която е носител на определено съдържание, разпределено в часова схема. Програмата има 4 проявления:

а.) програмно проектиране - описание на програмните намерения (цел; предназначение; очаквания; резълтати от разпространението й):

- организационно-творческо планиране;
- технологичен план - необходимата техника;
- финансов план.

б.) програмна концепция - аргументиран план за провеждане на програмната политика на една ел. Медия с оглед на нейната съдържателна осигуреност;

в.) програмна схема - съвкупност от всички предвидени за разпространение или разпространени предавания от програмата на една медия, подредени в графичен вид по дни и часове за определен период от време;

г.) програмен профил - характеристика на програмата според спецификата на съдържанието й и насочеността й към аудиторията.

Видове програми - определят се според профила:
а.) политематичен (общ) профил - задължително присъстват информационните предавания; образователните; с културна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото;
б.) специализиран профил - с тематична насоченост за ограничена част от аудуторията
програмите се излъчват на официалния и на други езици
в.) според територията са:
- национални;
- регионални;
- местни.
г.) според разпространението:
- ефирни;
- кабелни;
- сателитни.
д.) според вина разпространение:
- кодирани;
- некодирани.
е.) според вида доставчик:
- обществени;
- търговски.
ж.) според юрисдикцията на доставчика.

Предаване /8./

Предаване. Видове:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медийно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.