Лекции по семейно и наследствено право


Категория на документа: ПравоЛегитимирани лица

Легитимирани лица са заинтересованите наследници по закон или по завещание както и заветниците могат да искат тази унищожаемост.

Действие на унищожаемото завещание

До момента на унищожаването му по съдебен ред завещанието произвежда правно действие. От момента на влизане в сила на съдебното решение за унищожаването му тези рпавни последици отпадат с обратна сила. От тук на татак следва реституция - всеки следва да върне това което е получил. Тоест наследника по завещание ще трябва да възстанови в патиродмониома на наследниците по закон това което е получил по завещание.

Унищожаемите завещания могат да бъдат потвърждавани, но не от завещателя а от наследниците които имат правото да искат унищожаването. Ако завещанието бъде потвърдено то се санира.

??

??

??

??

24 от 132

131 от 132

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по семейно и наследствено право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.