Лекции по ПМИ


Категория на документа: Право


1 ТЕМА: Същност на международните инвестиции, особености, видове

Думата инвестиция (от френски и английски) означава ВЛОЖЕНИЕ. Вложението представлява пари или други оценими в пари блага (стоки, услуги, обекти на интелектуалната собственост, know how, good will и т.н.), които пресичат териториалните граници на две или повече държави и които увеличават икономическата стойност на едната държава.
За Международните инвестиции мислим само от глобална гледна точка - всички държави, които участват в този инвестиционен процес. Инвестиция - вложението от гледна точка на всички държави, участващи в т. нар. Международен инвестиционен процес - движението на капитал в глобален мащаб.
Видове инвестиции:

1) В зависимост от посоката на движение на капитала:
- външни - инвестицията идва от държавата. Извличасе инвестиция навън. Извлича стойността от икономиката на една държава и я влага в друга държава
- вътрешни (чуждестранни)- инвестицията идва от чужбина. При вътрешните местната икономика натаства.
2) В зависимост от контрола (Критерият при преките и непреките инвестиции е контролът)
- Преки - инвеститора има контрол върху обекта на вложението - инвеститорът при извършването им запазва контрола върху обекта на вложенията /изкупуване на контролния пакет акции; покупка на имот/.
- Непреки - инвеститора няма контрол върху обекта на вложението - при нея малка част от капитала, не даваща право на контрол се държи от инвеститора. Този вид инвестиции може да прерасне в пряк, освен ако местното законодателство на Д не допуска това /пр. арабските страни не позволяват контрол в петролодобива/.
3) В зависимост от това дали инвестицията се прави в съществуваща сфера на икономиката или в несъществуваш отрасъл
- Инвестиции в съществуваща сфера на стопанството - нискороскови; гарантирана печалба, усъвършенстват отрасъла, малки по обем МНИ;
- Инвестиции на зелено - това са МНИ в несъществуваща сфера на стопанството. Те са рискови, защото не се знае този нов отрасъл как ще се развие. Те гарантират монополно положение, монополни печалби, както и лидерски позиции на печалбата. Пример: мобилните мрежи, безжичните и сателитни телекомуникации.
4) В зависимост от срока, за който се правят МНИ:
- краткосрочен ефект - високорискови. Обикновено са големи по размер и са насочени към обекти в които Д не може сама да инвестира ( Пример изграждането на тунела под Ла Манша);
- дългосрочен ефект - малки по обем и са нискорискови
5) Инвестиции само в развиващите се страни - три под групи:

- за най- слаборазвитите държави - инвестицията е насочена към извличане на природни ресурси, които се изнасят в чуждина. Това са най- неатрактивния вид инвестиции.

- наред с извличане на приподните ресурси се извлича и местно производство. Всичко, което се произвежда отива за износ. Инвестиционният климат в тази държава трябва да бъде подходящ

- развиват се природните ресурси и местното производство, за задоволяване на местния пазар. Тук местния пазар участва.

2 ТЕМА: Международният инвестиционен процес - етапи, фази, цели

Международният инвестиционен процес е една съзнателна целенасочена дейност по подготовка, извършване и прекратяване на инвестицията. Международният инвестиционен процес има и система от органи и организации, които го администрират:

- Международният икономически и социален съвет на ООН;

- Световната банка;

- Международния валутен фонд (МВФ);

- Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

МИП преминава през 3 етапа:
- подготвителен
- същински
- заключителен / етап на прекратяване
Всеки етап има особености и преминава през отделни фази. Първият решаващ етап е подготвителния - решава се дали да има инвестиция. Главната му фаза е проучването. Целта на тези проучвания е да се проучи и установи какъв е инвестиционния климат в държавата и региона и трябва да се стигне до извода, че климата е благоприятен.
Видове проучвания:
1) Политическо проучване - много е важно; цели се да се установи дали има или не политическа нестабилност.

* политическа стабилност - стабилни институции (Съд, Парламент, Правителство, банкова система и т.н.). Ако няма стабилност МНИ се отлагат или пренасочват. За политическа нестабилност се говори, когато има война или размирици, или чести смени на правителствата - когато се сменя изцяло политическата линия.
При положителен резултат от политическото проучване се преминава към втората фаза - социално-икономическо проучване.
2) Социално - икономическо проучване - инвеститора цели да установи нивото на развитие на икономиката и на обществото. Дали има социално разслоение, напрежение и причини за него; Дали има средна класа (Средната класа е важна, защото е купувача), дали има високо квалифицирана работна ръка и как е платена работната сила; какъв е средният размер на трудовото възнаграждение
Икономиката - наличие на транспортна, производствена инфраструктура.
Инвеститора се стреми да установи има ли престъпност, корупция (ако има, какво е нивото на корупция - в кои звена и доколко) и какво е отношението на обществото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по ПМИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.