Лекции по облигационно право


Категория на документа: Право
Облигационно Право
Специална Част
(лекции)

Съдържание

59. Продажба. Определение. Характеристика. Видове продажби 5

Видове продажби. 6

60. Страни на договора за продажба. Ограничения. 6

61. Предмет на продажбата. Форма. Цена 7

Предмет на продажбата. 7

Форма на продажбата. 7

Цена на продажбата. 7

Продажба на изплащане или на кредит. 7

62. Задължения на продавача и купувача. 8

63. Отговорност на продавача при съдебно отстранение 9

Права на добросъвестния купувач. 9

Права на недобросъвестният купувач. 9

64. Отговорност на продавача за недостатъци на продадената вещ. Законна (обща) и гаранционна отговорност 10

Предпоставките. 10

Срокове. 11

Права на купувача. 11

Гаранционна отговорност. 11

65. Потребителска продажба. Страни. Предмет. Видове. Рекламационно производство. Гаранционна отговорност на производителя. Давностен срок на гаранционните искове 11

Видове потребителски продажби. 12

Последиците от несъответствие. 12

66. Продажба на имоти и вещи - държавна и общинска собственост 13

Продажбата на общински вещи. 13Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по облигационно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.