Крумово законодателство


Категория на документа: Право


Крумово законодателство
Създаденото по времето на хан Крум държавно законодателство е известно като Крумово законодателство .То е първото достигнало до наши дни официално законодателство и единственият писмен правен паметник от езическия период.
Крумовото законодатество е създадено в началото на IХ век .Сведения за него дава византийския лексикограф Свидас,които го включва в своя Лексикон създаден през втората половина на Х век.
За Крумовото законодателство е писано много.По голямата част от авторите изтъкват многобройни аргументи в полза на истинността на Крумовото законодателство и категорично потвърждават ,че то е реален факт.Други автори оспорват неговата автентичност,изтъквайки че Лексиконът е съставен два века след издаването на Крумовите закони и че някой разпоредби звучат легендарно. Съмненията ,че Крумовото законодателство не е автентично е неоснователно. Вярно е ,че някои текстове на Крумовото законодателство будят съмнение и по-скоро напомнят легенда.Например не може да се приеме безрезервно сведението,че когато хан Крум заповядал да бъдат издадени законите,той свикал всички българи.Също така легендарно звучи и текстът за изкореняването на лозите.
Крумовото законодателство се състои от две части .Първата част има легендарен характер и се разказва ,че след пълна победа над аварите хан Крум попитал аварските пленници защо са загинали техният предводител и техният народ.Аварите посочили увеличаването на взаимните клевети което станало причина за погубването на по-смелите и по-умните,пиянството,наличието на подкупничество и търговия в Аварския хаганат,които довели до неговата гибел.
Именно тези причини за унищожаването на Аварския хаганат мотивирали хан Крум да създаде наказателни разпоредби,отнасящи се към - лъжливия,клеветническ донос; кражбата ; пиянството,укривателството на крадец,недостатъчното подпомагане на просяците.
Целият период на 8 век се храктеризира с войни,борби за власт,усилване на икономическите противоречия и прочия. Вниманието и целта на хан Крум били насочени към наказване на онези деяния,които носели опасност за държавата.
На първо място в Крумовото законодателство стои разпоредбата за клеветниците.Според текста на доносника не бива да се вярва ,преди той "вързан" -било необходимо обвинителят,доносителят да се върже и да се разпита,за да се избегне всякакво съмнение в истиността на неговите показания.А ако се окаже,че клевети и лъже,наказанието е смърт.
Следващият текст съдържа забрана да се дава храна на крадеца.Този който се осмели да направи това,му се отнемат имотите,а на крадеца се строшават краката.
В Крумовото законодателство се говори за кражба въобще,докато Закона за съдене на людете и Земеделския закон съдържат сведения за кражби на добитък,селскостопанска продукция и пр.
Друг текст от законодатеството предвижда изкореняване на лозята като мярка за борба с пиянството. Макар че и в други извори се срещат текстове против пиянството,разпоредбата по времето на хан Крум трябва да се приеме с известни резерви-според историческите сведения по това време имало изобилие от вино.
Интересен е последния текст от законодателството-за просията.Заповядва се да се дава на просещите достаъчно милостиня за да задоволят нуждите си, а на онзи който не постъпи така да се конфискува имотът,най-вероятно в полза на държавата.
Крумовите закони са играли определена роля за преодоляване на различията между отделните етнически групи и за постигане на успехи по пътя за изграждане на единна българска държава.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Крумово законодателство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.