Конституцията - същност и функции


Категория на документа: Право


5.Конституцията -същност и функции

За Конституцията се употребяват 2 осн. понятия: широко и тясно.
*Според широкото понятие под ,,конституция,, се разбира цялото състояние на една общност- д-вата.
*Според тясното понятие под ,,конституция,, се разбира:

1.систематизирана съвкупност от пр. норми ,имащи най-висок ранг.

2.по правило те са закрепени в писмен документ

3.регулират осн. ред в д-вата относно нейната форма ,структура и организация.

4.установяват отношението на д-вата към нейните граждани

5.тези пр. норми са създадени от учр. владт
В бълг. конституционноправна класика няма спор относно понятието за конктитуция:,,Конституция наричаме системния сбор от действащи публичноправни норми ,които определят осн. положения в правното устройство и в управлението на една д-ва и са дадени от учр. власт.,,

Същност

1.Конституцията като договор
Договорната форма се приема като сигурна гаранция за спазването на правата и изпълнението на поетите задължения.Общественият д-р е д-р м/у свободни хора ,които сключват помежду си споразумение за упражняване на властта в д-вата .

2.Конституцията като закон
За да се преодолее разбирането за същността на конституцията като д-р ,достатъчно е да се приведе съображението ,че само закон може да е правнозадължителен за всички.Като закон конституциата съдържа правни норми с най-висок ранг в йерархията на правнонормтивните актове.
Върховенство но Конституцията
Д-вата като правна организация се организиряа чрез конституция.Главните държ. органи ,т. нар. Конституционни органи ,черпят своето правно основание и компенсации от конституцията .Като ги учредява конституцията определя функциите им и пределите на властта им.
Съдържание:
Минимум от материално съдържание ,задължителен за всяка конституция .
Той съдържа:

-разграничаване на основните функции по упражнаване на държ. власт и разпределението им м/у различни носители ,така ,че да бъде предотвратена прекомерна концентрация на власт на у един от тях.

-механизъм,осигуряващ съвместно функциониране на отделните носители на разделените власти ина с-ма от средства за взаимно балансиране и контрол м/у тях.

-предвиждане на механизми за преодоляване на възможното взаимно блокиране м/у разделените власти

-предвиждане на начини и пътища за мирно приспособяване на конституционен ред към постоянно изменящите се соц. -икон. и пол. отношения.

-изрично признаване на правото на самоопределяне на всеки човек ,признаване на правата и свободите на гражданите в отношенията с публ. власт.Чл. 16 от Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789г.разкрива абсолютния минимум уредба,задължителен за всяка конституция:

Обществото ,в което няма разделение на властите и в което правата не са гарантирани ,такова общество няма конституция.

Функции

1.Подреждаща-създаване на ред и стабилност за развитие ,общуване ,съжителство.

2.Интегрираща -създаване на държ. единство

3.Организираща-организиране на управлението

4.Функция по ограничаване на властта -реализира се в разделението на властитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституцията - същност и функции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.