Конституционността на първата Югославска държава


Категория на документа: Право


Конституционността на първата Югославска държава

Появата на първата Югославска държава

С обединението на южнославянските народи в една държава Кралство Сърбия е загубила своя суверенитет и се превърнала в неразделна част на югославската държава, която е по време на 1918-1941 била унитарна държава, по време на 1943-1992 е била федерална държава съставена от шест федерални единици и във времето на 1992-2003 двойна федерация съставена от две федерални единици Република Сърбия и Черна Гора. С приемането на Конституционна харта на държавния съюз на Сърбия и Черна Гора е престанала да съществува една обща държава, а Република Сърбия и Република Черна Гора са с Конституционната харта като вид конфедеративно споразумение сключили истинско единство на име Сърбия и Черна Гора.
Декларация на Корф е споразумение, сключено между югославския комитет, представляващ австрийските югославяни , и сръбското правителство , като представители на сръбската държава, което е на 20 юли през 1917 година . донесен в Корф. Това споразумение е съгласно изявление на волята за образование на свободната и независима държава на сърби, хървати и словенци, с единна територия, единно гражданство и основни принципи на които трябва да бъдат оформени. Държавата би се казвала Кралство на Сърби, Хървати и Словенци, и била би конституционна, демократска и парламентарна монархия ръководена от страна на династията Караджорджевич. С донасяне на това споразумение Сърбите, Хърватите и Словенците би били равноправни, двете азбуки би били равноправни и кирилицата и латиницата, също така и всичките признати религии би били проведени свободно и открито а трите най-бройни - православната, римокатолическата и мохамеданската би биле равноправне пред държавата. Всичките граждани би били равноправни пред държавата и закона, правото на глас би бил раве и общ, а гласуването би било тайно. При сключването, декларацията на Корф е била приета и от страна на Комитета на Черна Гора.
Декларация на Корф не е правно обвързващ документ . Тя не е подписана от два пълноправна субекта на международното право , и поради това не е могла да има правно обвързващи страни по него. В допълнение тя е намалявала, почти напълно излючвала свободата на Учредителното събрание да пропише контитуционна система на държавата каквато тя си иска. Следователно, неговото значение е преди всичко политическо и морално. " Политическото значение на това твърдение е че с него е първи път, ясно одобрено искане на заинтересованите страни , за да се създаде общо държава на югославските народи , а не разширена , Велика Сърбия , и че съвместно държавата бъде независима , а не Югославия в рамките на Австро -Унгарската империя "
Женевско споразумение - това е акт донесен на конференция която е проведена от 6 до 9 ноември 1918. в Женева с участието на представители на правителството на Сърбия и парламентарните политически групи, представители на Националния съвет в Загреб, както и представители на Югославския комитет в Лондон.

Основни разпоредби на споразумението са:
* обединение на всички Сърби, Хървати и Словенци в една неделима нова държава;
* оферта на Черна Гора да също така влезе в новата държава;
* външни граници на новата държава са трябвали да бъдат определени на принципа на самоопределение на народа;
* до финала на конституционния ред на новата държава, държавните работи би се провеждали на отделни действия на правителството на Кралството и на Националния съвет, всяка на своя територия и правната система, както и формирането на съвместен орган на определена юрисдикция, съставени на паритетен принцип;
* коституция на общата държава.

Женевското споразумение е бил опит да се от Кралство Сърбия - както международна призната държава, и новосформирана Държава на Сърби, Хървати и Словенци, както международно непризнати държави на Австро-унгарските южни словени , създаде обща държава. Черна Гора е трябвало самостоятелно да реши да ли ще влезне в състава на общата държава или ще остане независима държава.
С Женевското споразумение не е предварително решен въпроса с управлението, но е решаване на този въпрос , както и на всички други свързани с правителствената структура на новата обща държава оставено на суверенното решение на бъдещето учредително събрание. По този начин Женевското споразумение остава "мъртво писмо на хартия" , щото го подписалите не са ратифицирали.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституционността на първата Югославска държава 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.