Конституционно право - лекции


Категория на документа: Право


* Лекции по Конституционно право, проф. Г. Близнашки - 2012 г.

Либерален конституционализъм - 19 век. Начало - стига се до сериозна криза. Изпитание, защото се случва не предвидено от никой философ, а именно индустриалната революция / сп. Специализираната л-ра нач. На 19 век - голямата индустриална р-я/ИР// парният двигател - мощен тласък за развитието на индустрията/, но в литературата се има предвид създаването на манифактурата Англия.
Ефектът е потресаващ, тъй като ИР води до дълбоки структурни промени в гражданското общество. Великите - Монтескьо, Жан Жак Русо разсъждават върху общество на всеки индивид върху собствената си свобода. Масовият случай е занаятчията. Да се реализира с това, което произвеждат двете му ръце. ИР води до разоряване на дребните производители - селяни, които обработват земята. Този индивид е подложен на тежки изпитания
Следователно се разслоява обществото - капиталисти, собственици на финансови ресурси, средства за производство и нова класа, която не разполага с материални активи - пролетариат / собствената работна сила разполагат само/.
Това е първата голяма криза. Основно противоречие между труда и капитала.
Ефектът от ИР са дълбоките структурни промени в обществото. Възникване на новата класа.
Реакции на управляващите класи - РУК
Френската декларация има двойно название - права на човека/естествени права/ и права на гражданите/политически права на индивида/
Обособяват се две концепции за свобода - негативна свобода / имаме право за еди какво си, но държавата не се намесва/
А другото е позитивната свобода / френската позиция/ - равни и свободни
Ефектът от ИР при разделянето - РУК е въвеждането на цензови режими / политически режими основани върху отделно избирателно право/ ЦЕНЗ-преки и имуществени цензове. Въвеждат се и косвени / образование да имаш/
От участие в политическия живот се изключват основната част от населението. Причина - мнозинството би могло да приеме закони, които да посегнат на частната собсвеност / ако имаш частна собственост си свободен/
Започва епохата на класовата борба. Това изключване се обосновава като се казва , че в парламента трябва да бъде на пиедестал разума / собствеността е залог , че си част от обществото/
Избирателния корпус : замогваш се, плащаш по-високи данъци и получаваш избирателно право.
Серия от революции / роман - Клетниците - драмата на прехода към новото време/
Франция - 1830 г. революция / В. Юго - революцията спира по средата на пътя/ - идва орлеанския клон на бурбонската династия, разширява се избирателния корпус. 240 000 души имат правов на избиране при население от 30 милиона население.
Първата конституция, белгийската 1831 става образец за всички останали - парламентаризма е на дневен ред. Обявяват принципа на националния суверенитет, но изб. Корпус е 1 % от населението.
Избирателна реформа в Англия разширява изборния корпус до 5 %, разгръща се парламентаризма/ управление чрез дискусия, кралица Виктория минава на заден план / викторианска/ Камара на общините
Все още ги няма политическите партии
Така се стига до 1848 - революция с огромно значение за развитието на конституционализма. Никой не е допускал, че ще избухне. Управлява Бизо. В кръчма в Париж, студенти работници дигат шум , полиция идва, бунт, националната гвардия минава на страна на работниците, вместо да ги разпръсне. Луи Филип, който управлява излиза да строява войската, но в това време последния 7 ми батальон скандира "да живее реформата". Париж е в ръцете на въстаниците. Революция за 3 дни. Огъня тръгва и избухва в Милано като революция , Рим, Неапол, Виена, Варшава, Франкфурт, Мадрид до края на март. Цяла Европа е в пламъци на революцията. Лозунги - свобода, равенство, братство." Революция на романтиците". Във Виена пада Метерних, тая революция го пада от власт.
В Париж се създава временно правителство начело с Ла Мартин / свързан с Пловдив - стария град там има Ламартинова къща, като отишъл там се разболял и остава две седмици в тая къща. Той пише история, въпреки, че е поет, история , възглавява временно правителството
Обявява се демократична република, насрочват се учредително събрание.Работници нахлуват в залата и казват, че са гладни, без работа, за какво се бихме, какво ще правите за нас. Това се случва за първи път в историята- Така се създава Министерство на труда, създава се Комисия по социалния въпрос - Люксембург / най-луксозната сграда, двореца/. Измислят в Париж да се създават национални работилници и се въвежда минимална работна заплата. Това е за първи път в историята. До два месеца от цяла Франция се струпват хора да търсят работа. 9-10 юни избухва нова революция. Тази е смляна със жестокост, кръвопролития. 90 000 избити.
Ул. Сент О'норе, където избухва февруари 23-24 първата революция / студентите в кръчмата/ копаят ров за труповете. Погребани 40 000 души. Ефектът е страхотно разочарование, великият девиз търпи провал. Луи Наполеон, племенника на великия Наполеон е избран за управление. / уж племенник/
От гледна точка на конституционализма тази революция извежда на дневен ред -
1. Проблем за въвеждането на всеобщото избирателно право и от тук установяването на демократична република - епоха та Роялизма идва края
2. Проблем за социалния въпрос - да се осигурят условия за нормално съществуване на всички граждани. Няма да намери решение, но е поставен вече
3. Ако в Париж се вълнуват от всеобщото избирателно право и социалния въпрос / март 1848, Маркс и Енгелс пишат политическия манифест/, в Централна и Източна Европа се поставя въпроса за правото на нацията на самоопределение - Всяка нация да може да създаде собствена държава.
Не се решават тия проблеми , но излизат на дневен ред.
Общоевропейска революция - 1848
1852 - Франция, държавен преврат,Луи Наполеон ІІІ ти. Интересен режим. И се обръща към населението с проект за конституция / референдум/ Властта се концентрира в едно лице. Макс Вебер - плебиститна демокрация. Референдума се изражда в плебисцит. Патерналистична политика/Бонапартизъм, Цезаризъм / като му отварят завещанието се оказва, че е отдал цялото си имущество на гражданите/ се наричал още/ - провежда социални мероприятия. Държавата е самостоятелна спрямо различните борещи се класи.
Края на 60 те години се обединява Италия / битка при Соферино/, но Германия се обединява след франкопрустка война 1871 г. Създава се мощна държава в центъра на Европа - бързо развита индустрия, нови клонове, химическа промишленост, огромни темпове на растеж, особена острота се поставя на социалния въпрос. Бисмарк там забранява голямата социалистическа партия, забранява я със закон и се почва с социална реформа - създаване на канализация, социални мероприятия , въвежда се с взаимоспомагателни каси, въвежда се 8 часов работен ден. Мощно социалистическо движения. "Господа, или ще предприемаме голяма реформа отгоре или ни чака страшна революция отдолу" - на въпрос на юнкерите / едрите земевладелци на Германия/ защо дават пари на краля, а той ги раздава на народа.
България в това време сме от закъснелите нации. Търновската конституция се вписва по интересен начин / копие от Белгийската конституция от 1831 г./. Нашата е контрапункт на всеобщата тенденция. България приема конституционна монархия с елементи на парламентаризъм / Каравелов/ - Решение на аграрния въпрос, с която да се отговори на основната част на населението. Преразпределение на земята. Разбиват се големите чифлици. Създават се материалната основа на свободно гражданско общество. Затова Търновската конституция е демократична и и либерална.
Либералния конституционализъм се крепи върху цензовото избирателно право. Постепенно се върви към всеобщо избирателно право.
Великобритания постепенно се разширява избирателния корпус. Ленин - английската буржоазия е най-умната такава. Явлението - работническа аристокрация.
Въвеждането на всеобщото право избирателно води до основаване на политическите партии, синдикални организации.
Един човек, една пушка, един глас., след връщането от фронта. Поява на Масово общество. Описано в испанския философ Ортега и Гасет / един човек/"Бунтът на масите".
Демократичния конституционализъм се появява. Създава се отдолу нагоре. Драматичен прелом.
Появява се ново явление - Тоталната държава. - квалифицирана/ зачита разликата между гражданската държава и обществото/ и неквалифицирана/не признава граница между държава и общество - тоталитарна държава/
Демократичния конституционализъм ДК води до тоталитарни и авторитарни режими. След края на втората световна война се утвърждава модела на съвременната демократична, социална и правова държава.
Правова държава - гарантира индивидуалната свобода и правна сигурност / както през 19 век/
Социална държава - преодолява крайните форми на социално неравенство, така че да дсе създадат нормални условия за нормално съществува е на всички граждани
Демократична държава - се опитва да създаде условия за активно гражданско участие в политическия живот при условия на една плуралистична система, при която различни политически партии да се борят за властта.
Либералната правова е абстенционистки тип държава /държава, която избягва да се намесва в живота на гражданското общество/.Идеалът е за държава, която да е в ролята на арбитър / само за възстановяване на реда и за защита на нарушени права/ Фердинанд Ласао - Държава - нощен пазач/
След Втора световна война възприема различна - интервенционистки тип държава - меси се в делата на гражданското общество, но целта е да се поддържа вътрешното равновесие, да се предприемат действие с оглед избягване на кризи, поддържане устойчиво развитие. Но всичко е в граници.
Две фази - либерален конституционализъм и демократичен конституционализъм - Да се чете допълнително от оня сайт в началото.!!! "

ІІ. Учение за конституцията:
Абат Сийес - разграничение между учредителна власт и учредени власти! Това се утвърждава в началото на модерния конституционализъм. Теза му е, че конституцията е творение на една особена власт / Учредителната власт на нацията/. В навечерието на ВФР.
Учредителната власт е онази власт, която създава Конституцията, а учредените власти произтичат от конституцията - законодателна, изпълнителна и съдебна власт., те са ограничени власти.
Това е демократичното учение . Учредителната власт, според Сийес принадлежи на нацията, / граждани, свободни и равни по между си/. Това е революционно учение. Властта може да се упражнява с една писана конституция, произлязла от нацията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конституционно право - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.