Концепция на закона


Категория на документа: Право


Конституцията е правнонормативно произнасяне с най-висока сила по основните ценности и по основните принципи за упражняването на властта в държавата.
Материалното понятие за конституция посочва двата задължителни елемента на конституцията - разделение на властите и гаранция на правата на гражданите. Това съвременно разбиране се изгражда едва от края на 18. век с движението за констутиционализъм.
Конституциите могат да се отнасят до различни типове политическо организиране - както на наднационално ниво (Европейски съюз), така и на федерално (САЩ), на държавно, на щатско ниво (Конституция на Масачузетс) или на други вътренационални нива.Понякога, особено в англоезичния свят, където липсват по-подходящи думи, се говори за "конституция" на търговски обединения, корпорации, доброволчески асоциации

СЕНТЕНЦИИ ЗА ЗАКОНА

"Корените на добрите закони са в лошия морал."
Макробий

"Там където има най-много закони има най- голяма несправедливост"
Ирод Архелай

"Законът е ум без причина."
Аристотел (384 г. пр. Хр - 322 г. пр. Хр.)

"Законът е ред, и добрият закон означава добър ред."
Аристотел (384 г. пр. Хр - 322 г. пр. Хр), Политика

"Достигнах до извода, че правя това което другите не правят от страх от закона"
Аристотел (384 пр.н.е. - 322 г. пр. Хр),

"Дори след като законите са написани, те не трябва да останат непроменени"
Аристотел (384 г. пр. Хр - 322 г. пр. Хр), Политика

"Един закон е нещо, което трябва да има морална основа, така че да има вътрешна убедителна сила за всеки гражданин, за да се подчини."
Хаим Вайцман (1874 - 1952 г.)

"Законъ е ред в свободата,а свободата без ред е социален хаос"
Ирландсия Археопископ
"Когато хората са чисти, законите са безполезни, когато хората са корумпирани, законите са разбити."
Бенджамин Дизраели (1804 - 1881 г.)

"Всички хора се раждат равни,но обществото не позволява да останат такива, затова закона защитава правата им и ги възстановява."
Шарл дьо Монтескьо (1689 - 1755)

"Законът е безсилен пред оръжието"
Цицерон (106 пр.н.е. - 43 г. пр. Хр), Pro Milone

"Човешката доброта е най- висшия закон"
Цицерон (106 пр.н.е. - 43 г. пр. Хр)

"Най-строгите закони често причинява най-сериозни неправди."
Цицерон (106 пр.н.е. - 43 г. пр. Хр)

"Благосъстоянието на хората е крайната цел на закона"
Цицерон (106 пр.н.е. - 43 г. пр. Хр)

"Духът, а не формата на закона е това, което крепи справедливостта"
Ърл Уорън (1891 - 1974 г.)

"Проблемът при всеки неписан закон е, че не може да се изтрие"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепция на закона 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.