Юридически факти


Категория на документа: Право


3. Според тяхната проявна форма. По този критерий юридическите факти се подразделят на дава вида : положителни и отрицателни.

Положителни са онези факти,при които фактическите обстоятелства трябва да са налице,за да настъпят правните последици. Отрицателни юридически факти са онези,при които правните последици се свързват с липсата на тези факти

4. Според характера на тяхното действие юридическите факти се подразделят на факти с еднократно действие и факти с непрекъснато юридическо действие, т.е. състояния.

5.Деление според предметното съдържание на юридическите факти - прости и сложни.

Прости юридически факти са тези, които включват един компонент. Пример за прости юридически факти са : живота и смърта.

Сложни юридически факти са тези, които се състоят от два или повече компонента, които са съставни части на едно цяло. Взети поотделно, тези части нямат правно значение. Пример за сложен юридически факт е фактическият състав.

IV. Заключение:

Пораждането на права, тяхното запазване, видоизменение и прекратяване от гледището на правото е основният стимул и крайната цел на правната дейност озобщо, но този резултат в крайна сметка не се постига в изключителна зависимост само от нея.Това се свързва със съответна правна норма, с волята на законодателя, с обективното право. Но правната норма, както и правните последици, указани от нея, придобиват активно значение само при наличността на определени факти, събития или отношения, мотивиращи приложението и и проявлението на правните последици. Разнообразието на обществения и културния живот, динамиката на процесите на тяхното развитие предопределят многообразието на явленията от социалната действителност, които се закрепват в действащото право като юридически факти.

Използвана литература:
* Лекции от проф. Л. Дачев.
* Жан Луи Бержел. Обща теория на правото. С, 1993г.
* Димитър Радев. Обща теория на правото. С, 1997г
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Юридически факти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.