Юридически факти


Категория на документа: Право


Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"

Юридически факултет

Курсова работа

Обща теория на правото

На тема: Юридически факти

Научни ръководители: Проф. Д-р Д. Милкова
Ст.ас. П. Личев

Изготвил:
Таня Красимирова Тодорова
Специалност: Право Дата: 03.05.12г.
Курс: I, редовно обуч., фак.№ 2031 /гр. В. Търново/

Съдържание

1. Въведение............................................................................................. 2
2. Обща характеристика.........................................................................................3
3. Понятие и същност на юридическите факти...................................................3
4. Теории за юридическите факти........................................................................6
5. Видове юридически факти................................................................................7
а) според това до какви правни последици водят..........................................8
б) според това дали представляват резултат от проява на човешка воля.....................................................................................................................10
6. Видове правомерни юридически действия....................................................12
а) индивидуални юридически факти...............................................................12
б) юридически постъпки..................................................................................14
в) резултативни юридически действия.........................................................15
7. Видове неправомерни юридически действия................................................16

а) правни аномалии............................................................................................17

б) правонарушения.............................................................................................17
8. Други видове юридически факти в зависимост от сферата на своето проявление..............................................................................................................20
в) според проявната си форма........................................................................20
г) според характера на действието .............................................................20
д) според това дали изискват активно поведение или не............................21
е) в зависимост от количественото съдържание...................................... 21

9. Заключение......................................................................................................23
10. Използвана литература..................................................................................24

Въведение

Избрах да разработвам темата "Юридически факти", защото тя е една от тези, които служат като градивни единици в правото.

Белези на юридическите факти се съдържат и в хипотезата на правната норма. Именно с настъпването им се реализират определено правни последици от реалната действителност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Юридически факти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.