Юридическа техника


Категория на документа: Право


Най-общо формата на правния акт е текстът, който във сферата на правото може да се изрази ясно и категорично преди всичко в присъстващата за юридически актове особена словестно-документална форма, т.е. форма, по отношение на която в действащото право предварително най-често се залагат специфични искания като по отношение на структурата, така и по отношение на външните реквизити на акта.

В редки случаи (там, където значимостта на ценностите, които се залагат, не е толкова голяма) юридическите актове могат да се направят и в устна форма (някои административни актове). Тези случаи преди това ясно са уредени в действащото право.

Още по-рядко юридическият акт може да има т.нар. в правната литератуар конклудентна форма. Тея може да се изрази в осибени гафично изображение (знаците за движението по улиците и пътищата), светлинно изображение (зелените и червените човечете на светофарите), а също така и като мълчание (т.нар. в административното право мълчалив отказ). И в тези случаи трябва предварително да се уреди в действащото право, където ясно и категорично да е указано какво точно съдържание следва да се подразбира под съответната конклудентна (подразбирателна) форма.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Юридическа техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.