История на политическите и правни учения


Категория на документа: Право


18. Църквата и държавата през Ранното средновековие.

19. Правни теории през Ранното средновековие.

20. Креационната концепция на Аврелий Августин.

21. Теократични учения за държавата.

22. Тома Аквински.

23. Светска концепция за държавата: Фридрих ІІ.

24. Данте Алигиери.

25. Марсилий Падуански.

26. Възраждането на държавата.

27. Ренесанс и Реформация: политически идеи.

28. Правни теории през Късното средновековие.

29. Хуманистична концепция за държавата: Николо Макиавели.

30. Жан Боден.

31. Утопичният модел на държавата.

32. Томас Мор.

33. Томазо Кампанела.

34. Франсис Бейкън.

35. Политическата мисъл през епохата на буржоазните революции.

36. Смисъл на държавата.

37. Естествено-правна школа.

38. Договорна концепция за държавата: Томас Хобс.

39. Джон Лок.

40. Историческа школа в правото.

41. Правен позитивизъм.

м. юни 2005 год. проф. д-р Лъчезар ДАЧЕВ

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на политическите и правни учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.