История на политическите и правни учения


Категория на документа: Право


основание на "разумната" държава. Свети Томас Мор. Утопия. Организация на държавата -
конфедерации от републики. Равенство и неравенство. Новите (социалните) "естествени
права": право на труд, право на почивка, право на семейство, политически права. Томазо
Кампанела: казармения комунизъм. Игнориране на личността в името на колектива.
Науката като основание на политиката. Култ към познанието. Право (и задължение) на
образование. Френсис Бейкън: Нова Атлантида. Науката пред политиката. Власт на
учените. Държава без политическа власт: управление чрез науката вместо власт чрез
политиката.

V. ЛИТЕРАТУРА

Дачев Л. История на политическите и правни учения. Изд. "Свида", С., 1999.

ВЪПРОСНИК
ПО
ИСТОРИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

1. Преход от додържавната към държавна организация на общността.

2. Схващане за правото в Древността.

3. Древен Китай: патерналистска концепция за държавата.

4. Конфуций.

5. Лао-дзи.

6. Китайските легисти.

7. Древна Индия: структуралистска концепция за държавата.

8. Ведизъм.

9. Будизъм.

10. Каутиля.

11. Древна Гърция: рационалистска концепция за държавата.

12. Сократ.

13. Плато.

14. Аристотел.

15. Древен Рим: държавата като правно организирана общност.

16. Цицерон.

17. Ранно християнство. 5
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на политическите и правни учения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.