История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: Право


- Велик логотет - пръв помощник на владетеля, пръв министър, министър-председател, споменат в Бориловия Синодик, занимава се и с дипломатическите мисии, ПБД - кавхан
- Протовестиарий - управител на държавното съкровище, министър на финансите. В средновековна България държавното съкровище не било разделено от владетелското
- Велик войвода и протостратор - висша военна длъжност, помощници на владетеля при командването на армията

Длъжности, свързани с личността на владетеля:
- Протокелиот (протокилийник) - царско адютант, грици се за покоите на владетеля и неговата охрана
- Епикерний (чашник) - придворен виночерпец, организира царските тържества; почетна титла; в дворцовия церемониал поднася на владетеля първата чаша вино; запазен пръстен с надпис: "Петър епикерний, братовчед царев"
- Велик примикюр - висш сановник, който отговаря за дворцовия протокол

Провинциално управление - отново заимстване от Византия:
- Севаст - най-висок ранг, управители на области и висши провинциални служители
- Кефалия - градоначалник или управител на по-малка административна единица
- Дукове - първоначално били управители на погранични области, след това са пълноправни наместници в областите на държавата
- Катепани - административни органи на административни единици, управител на жупа

Фискални служби (споменават се основно в грамотите):
- Практор - общо наименование за данъчен чиновник
- Десеткар - събирач на данъка десятък; споменати в Рилска, Ватопедска и Мрачка грамота
- Винар - събирачи на данък върху виното
- Псар - събира и отглежда ловни кучета за владетеля и болярите за лов
- Крагуляри - отглеждат ловни соколи
- Житар - събирач на данък върху житото
- Перпераки - данъчен чиновник, събиращ паричния данък перпера
- Аподохатори - склададжии, на които било предоставено пазенето на събраните в натура данъци

Военни служби:
- Кастрофилакс - управител, комендант на крепост
- Алагатор - командир на ексадрони, войскова част
- Комиси и стратори - военни началници
- Апокрисиар - царски пратеници, легати, натоварени от владетеля с определени поръчки

Административни единици:
- Хори - най-големите административни единици, области, ръководени от севасти; сведения - от Дубровнишката грамота; подразделени са на:
* Катепаникиони - по-малки административни единици, начело с катепани, жупите от ПБД
* Градове - ръководени от дукове и кефалии
* Селски общини - князе и кметове

Видове данъци и тежести:
- Натурален данък - основен данък, взиман от жито
- Димница - данък за всяко огнище, начисляван за жилищна сграда
- Волоберщина - поземлен данък, вземан за площ земя, обработвана с двойка волове
- Перпера - паричен данък
- Каноникон - данък, в полза на църквата

Глоби:
- Заплащат се по силата на колективната отговорност от всички селяни в селището или областта, където е извършено престъплението
- Заплащат се колективно, когато няма заловен извършител
- Фун - глоба за убийство
- Конско гат - глоба за кражба на кон
- Девичи разбой - глоба за кражба на девойка
- Разпует - неоснователно изгонване на съпругаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.