История на българската държава и право - Средновековие


Категория на документа: Право


* Зависимо селячество:
- Парици ( имат земя и инвентар, предават ги в наследство; към светски феодал)
- Клирици (закрепостени към духовен феодал)
- Отроци (безимотни, напълно подчинени)
- Технитари (занаятчии): шивачи, обущари, кожухари, зидари;

* Начини за закрепостяване
> Дарствен акт
> Заселване в имение на феодал на просещи безимотни хора (Крумово законодателство)
o Градско население
- Боляри ("велики" и "малки") - независимост
- Висше духовенство
- Градска аристокрация (богати търговци и едри земевладелци)
- Държавни служители ("работники царства ми") - не всички боляри са такива;
- Обикновено градско население - дребни занаятчии, търговци, наемни работници
- Голяма част от градското население се препитава също със земеделие
o Висша класа - боляри и висше духовенство; характерни опити за сепаратизъм (Добромир Хриз, Слав, Стрез и др.)
- Болярите - "велики" и "малки" в зависимост от имуществото и функциите, които изпълняват; "вътрешни" и "външни" в зависимост от мястото им на живеене
- Разграничение между боляри и държавни служители ("работники царства ми"). Не всички боляри са държавни служители и обратно

Владетел:
- Липса на устойчивост на институцията по време на Втората българска държава
- Зависи от благоразположението на едрите феодали
- Титулува се "цар и самодържец", Иван Асен 2 - "цар на българи и гърци"-изравняване с византийските императори
- Неограничена фактическа власт
- Божествен произход
- Властта му е пожизнена
* Държавата като патримониум на владетеля - може да дарява села с населението на светски и духовни феодали
* Отъждествяване на владетел и държава - хазната на владетеля и държавата не са разделени
* Власт върху църквата (цазаро-папизъм) - назначава патриарха, може да го отстрани
* Главнокомандващ българската войска

Церемонии и знаци на царско достойнство (регалии)
- Трон
- Скиптър с кръст
- Златна корона с диаманти (диадема)
- Пурпурна мантия (далматика), лорос (пояс)
- Червени ботуши

Владетелят е:
- Главнокомандващ войската
- Върховен законодател
- Върховен съдия
- Самовластно се разпорежда с държавната територия (международни договори и дарствени актове, хазната на държавата е и на владетеля)

Начини на наследяване:
- Данни - Мрачка грамота на Иван Александър (1347г.) и Рилска грамота на Иван Шишман (1378г.)
- Наследява някой от синовете, без да е задължително първородният
- При малолетен владетел - регентство, обикновено оглавявано от царицата с участие на патриарх и близки родственици

Членове на централното управление:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
История на българската държава и право - Средновековие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.